Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bayesovské strojové učení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D01BSU ZK
Garant předmětu:
Václav Šmídl
Přednášející:
Václav Šmídl
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Základní použití Bayesovské statistiky.

2.Lineární modely pro predikci, regularizace, hierarchická apriorna.

3.Nelineární modely pro predikci, neuronové sítě, odhad, regularizace.

4.Gausovské procesy pro predikci, odhadování hyper-parametrů, hierarchické Gausovské procesy.

5.Nelineární generativní modely, neuronová síť typu autoencoder, regularizace metodou variační Bayes.

6.Dynamické modely časových řad, identifikace parametrů, metody rekurzivní identifikace.

7.Klasifikace dat do několika tříd, metody s učitelem a s částečným učitelem (semi-supervised).

8.Bayesovská optimalizace, volba stochastického procesu, odhadování hyperparametrů, akviziční funkce.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Ch. Bishop: Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, 2006.

2.C. E. Rasmussen: Gaussian processes in machine learning, pages 63-71, Springer, Berlin, Heidelberg, 2004.

3.D. P. Kingma, M. Welling: Auto-encoding variational Bayes, arXiv preprint:1312.6114, 2013.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5715206.html