Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Interní dozimetrie a radiační ochrana

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D16IDO ZK
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Rozbor problematiky interního ozáření a vyhodnocování příjmu na základě in-vivo a in-vitro dat, jakož i výpočtů dávek z interního ozáření pro potřeby radiační ochrany. Hlavní důraz je kladen na praktické aplikace a řešení komplexních případů.

Požadavky:

Znalosti: interakce IZ, základy dozimetrie, detektory IZ, radiační ochrana, základy metody MC.

Osnova přednášek:

1) Interní ozáření v radiační ochraně (in vivo, in vitro)

2) Vstupní data a jejich nejistoty, řešení odlehlých hodnot

3) Biokinetické modely I. (model dýchacího a trávicího traktu)

4) Biokinetické modely II. (systemické modely)

5) Odhad velikosti přijmu z opakovaných nebo chronických expozic

6) Dozimetrické modely a výpočet dávkových veličin

7) Antropomorfní modely lidského těla

8) Problematika povrchové kontaminace

9) Optimalizovaný postup stanovení dávek

10) Interní ozáření v medicíně (farmaka)

11) Přímé stanovení dávkových veličin

12) Stanovování expozic při rozsáhlých únicích

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s problematikou interního ozáření a vyhodnocování příjmu na základě in-vivo a in-vitro dat jakož i výpočtů dávek z interního ozáření pro potřeby radiační ochrany. Hlavní důraz je kladen na praktické aplikace.

Studijní materiály:

Povinná literatura

[1] General guidelines for the estimation of committed effective dose from incorporation monitoring data (IDEAS report 2013-01) ISBN 978-3-943701-03-6

Doporučená literatura

[2] Články z odborných periodik (Radiation Protection Dosimetry)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4579206.html