Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Optické vlastnosti pevných látek

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
11OPTX ZK 2 2P+0C
Garant předmětu:
Zdeněk Bryknar
Přednášející:
Zdeněk Bryknar
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

V přednášce jsou probrány základní principy absorpce, reflexe, luminiscence a šíření světla v široké škále materiálů, včetně krystalických dielektrik, polovodičů a kovů. Pozorované jevy jsou diskutovány z hlediska klasické i kvantové fyziky a z hlediska jejich využití.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Interakce elektromagnetické vlny s pevnou látkou

2. Fresnelovy rovnice pro izotropní a anizotropní prostředí

3. Optické vlastnosti jednoosých a dvojosých krystalů, dvojlom

4. Fenomenologická teorie elektrooptických, piezooptických a magnetooptických látek látek

5. Einsteinovy koeficienty

6. Kvantová teorie optické absorpce a emise, sdružená hustota stavů

7. Absorpční hrana přímých a nepřímých polovodičů, absorpční hrana při působení externího elektrického a magnetického pole, mezipásová absorpce nad absorpční hranou, polovodičové fotodetektory

8. Wannierovy a Frenkelovy excitony, excitonová absorpce, volné excitony v externích polích

9. Luminiscence, model konfiguračních křivek, Franck-Condonův princip, fluorescence, fosforescence, luminiscence materiálů s přímým a nepřímým pásem zakázaných energií, foto- a elektroluminiscence, fotoluminiscenční spektroskopie.

10. Kvantové jevy v nízkorozměrných strukturách, elektronové hladiny, absorpce a excitony kvantových jam, optická emise

11. Volné elektrony, plasmová odrazivost, Drude–Lorentzův model, kovy, dopované polovodiče, plasmony, záporná refrakce

12. Molekulární materiály, optická spektra molekul, konjugované molekuly, organické optoelektronika, uhlíkové nanostruktury

13. Nelineární optika, nelineární optika, nelineární tenzor susceptibility, fyzikální původ optických nelinearit, nelinearity druhého řádu, vlnová synchronizace

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Kittel, Ch. (2018) Kittel's Introduction to Solid State Physics Global Edition, Wiley

[2] Fox, M. (2012), Optical properties of solids (2nd edn), Oxford University Press, Oxford.

Doporučená literatura:

[3] Born, M. and Wolf, E. (2006), Principles of optics (7th edn), Cambridge University Press, Cambridge.

[4] Ibach, H., Lüth, H.(2009), An Introduction to Principles of Materials Science, Springer.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6371406.html