Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Detekce ionizujícího záření

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15DIZ ZK 2 2+0
Vztahy:
Zápis předmětu 15DIZ musí předcházet zapisu předmětu 15DEIZ v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.
Garant předmětu:
Jan John
Přednášející:
Martin Daňo, Jan John
Cvičící:
Martin Daňo, Jan John
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

V úvodní části kurzu jsou probrány definice, vlastnosti a použití detektorů. V další části jsou podrobně diskutovány jednotlivé typy detektorů - plynové detektory, scintilační detektory, detektory pro vysoké energie, polovodičové detektory a integrující pevnolátkové detektory. V závěru je diskutováno statistické zpracování dat a meze stanovitelnosti a dokazatelnosti.

Požadavky:

Znalosti na úrovni kompletního kurzu fyziky. Znalosti stavby atomu a jeho jádra. Znalosti mechanismů interakce ionizujícího záření (IZ) s látkovým prostředím a principů dozimetrie IZ.

Osnova přednášek:

1. Vlastnosti detektorů ionizujícího záření. Definice detektorů, jejich funkce a vlastností - detekce, měření energie.

2. Vlastnosti detektorů - měření místa, měření času, diskriminace, typ výstupního signálu.

3. Použití detektorů ionizujícího záření - měření počtu a četnosti impulsů, spektrometrie.

4. Použití detektorů ionizujícího záření - dozimetrie, zobrazování, měření času.

5. Druhy detektorů. Plynové detektory.

6. Scintilační detektory.

7. Vizuální zobrazovací systémy, detektory pro vysoké energie.

8. Polovodičové detektory - 1.

9. Polovodičové detektory - 2.

10. Integrující pevnolátkové detektory - filmové dozimetry, termoluminiscenční dozimetry, radiofotoluminiscenční dozimetry, detektory neutronů.

11. Statistické zpracování naměřených hodnot a předběžný odhad chyb. Popis dat, statistické modely, šíření chyb, optimalizace měření.

12. Meze stanovitelnosti a dokazatelnosti. Kvalitativní analýza, kvantitativní analýza, spektrometrie záření gama.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

V kurzu detekce ionizujícího záření získají posluchači znalosti o principech funkce jednotlivých typů detektorů a o základech zpracování naměřených dat a limitech vyplývajících ze statistického charakteru těchto dat.

Schopnosti:

Absolventi kurzu získají schopnost zvolit správný typ detektoru pro konkrétní aplikaci, porozumět výsledkům měření ionizujícího záření a správně zhodnotit jejich statistickou významnost.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. Gerndt: Detektory ionizujícího záření, ČVUT Praha, 1995.

Doporučená literatura:

[1] W.H. Tait: Radiation Detection, Butterworths, 1980.

[2] G.F. Knoll: Radiation Detection and Measurement, J. Willey & Sons, New York, 1984.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1756506.html