Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Praxe na jaderné elektrárně

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PAJE Z 2 1XT česky
Garant předmětu:
Martin Kropík
Přednášející:
Martin Kropík, Sebastian Nývlt
Cvičící:
Martin Kropík, Sebastian Nývlt
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Odborná praxe obecně slouží k získání hlubších znalostí o systémech i provozu jaderné elektrárny. V současné době probíhá na jaderné elektrárně Dukovany nebo Temelín, kde se studenti ve formě rozšířené exkurse seznamují se všemi důležitými provozy jaderné elektrárny a získávají základní představu o činnosti reaktorového fyzika, či operátora. Součástí praxe je i návštěva školicího střediska a prohlídka trenažéru.

Požadavky:

Absolvování praxe a příprava písemné zprávy o praxi pro udělení zápočtu.

Osnova přednášek:

Týdenní praxe na jaderné elektrárně probíhá podle programu, který připraví pracovníci jaderné elektrárny.

Příklad programu na jaderné elektrárně Dukovany:

•Pondělí - přivítání, organizační informace, přednáška o sekundárním okruhu, návštěva sekundárního okruhu – strojovna, venkovní objekty.

•Úterý - exkurze na centrální dozorně radiační kontroly, sklad vyhořelého paliva, správa paliva.

•Středa - termohydraulické charakteristiky, dokumentace vsázek, plánování a optimalizace vsázek.

•Čtvrtek - řízení odstávky, řízení reaktivity, spouštění bloku po výměně paliva, monitorování stavu aktivní zóny, simulátor.

•Pátek - havarijní plánování, dlouhodobý provoz elektrárny.

Příklad programu na jaderné elektrárně Temelín:

•Pondělí - přivítání, správa a kontrola jaderného paliva a aktivní zóny. Projektování a bezpečnostní hodnocení vsázek paliva.

•Úterý - manipulace s palivem, skladování použitého paliva. Exkurze kontrolovaného pásma - sklad čerstvého paliva, sklad použitého paliva, radioaktivní odpady. Systém Beacon pro výpočet stavu provozní zóny od firmy Westinghouse.

•Středa - havarijní připravenost. Simulátor - systém přípravy provozního personálu, vybrané úlohy.

•Čtvrtek - spouštění bloku po vyvezení paliva. Accident management, opatření ze stresstestů. Bezpečnostní analýzy. Bloky jaderné elektrárny 1,2 – exkurze, provoz, blokové dozorny.

•Pátek - systém radiační ochrany v jaderné elektrárně, radiační kontroly a osobní dozimetrie.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

Vzhledem ke svému charakteru nemá předmět definovánu povinnou literaturu

Doporučená literatura:

Vzhledem ke svému charakteru nemá předmět definovánu doporučenou literaturu

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6305106.html