Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Španělština M3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04SM3 Z 1 0+2 česky
Garant předmětu:
Beatriz Vadillo Gonzalo
Přednášející:
Cvičící:
Beatriz Vadillo Gonzalo
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Základní učebnicová linie kurzu je obohacována o subtechnické texty, student je postupně seznamován se stylem odborného jazyka. Jeho jazyková úroveň mu umožňuje práci s internetem v jazyce, kde si vyhledává informace blízké jeho oboru nebo z okruhu svých zájmů. Informace zpracovává formou referátů, sdělení, resumé.Jazykové studium je touto částí uzavíráno,je rozšířeno o prezentaci referátu a zakončeno zkouškou.

Požadavky:

Absolutorium předchozích částí kurzu -SM1 a SM2.

Osnova přednášek:

učebnice Aula Internacional 3 - Nueva edición, lekce 10 - 12

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu,osnova obsahem a rozsahem odpovídá uvedeným lekcím.

Cíle studia:

Znalosti:

Odpovídající z hlediska morfologie,lexika a syntaxe znalostem na úrovni B2 dle SERR upraveným pro odborný jazyk a umožňujícím složení zkoušky.

Schopnosti:

Praktické využití získaných vědomostí a dovedností v odborné a běžné komunikaci.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J.Corpas,A.Garmendia,C.Soriano,N.Sans Aula Internacional 3 - Nueva edición, Difusión 2014

[2] učební materiály připravené katedrou jazyků: http://people.fjfi.cvut.cz/vadilbea/spanish.html

Doporučená literatura:

[3] L.Aragonés,R.Palencia, Gramática de uso del español: Teoría y práctica A1-B2, Ediciones SM 2005

[4] J.Carrasco Montero, L.Sole Bernardino, Todas las voces: curso de cultura y civilización B1, Difusión 2010

[5] M.García-Viñó Sánchez, Preparación al diploma de español B1, Edelsa 2010

[6] jednojazyčné a dvojjazyčné slovníky

Studijní pomůcky:

PC, aktuální odborná nebo populárně-vědecká periodika, jazyková učebna

Poznámka:

kód 04SM3

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23070805.html