Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ruština P2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04RP2 Z 1 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Navazuje na kurz RP1. Prohlubuje systematicky gramatické struktury důležité pro porozumění odbornému textu (přídavná jména slovesná, přechodníky, trpný rod, slovesný vid, specifické syntaktické struktury). Důraz je kladen na samostatný ústní a písemný projev.

Požadavky:

výstupní znalosti kurzu RP1

Osnova přednášek:

Vzhledem k minimálnímu počtu studentů hlásících se do pokročilých a mírně pokročilých kurzů ruského jazyka je jejich studium řešeno individuálním plánem, který spočívá v kombinaci samostatné práce (převážně kurzy RP) a účasti ve vyšších typech kurzů pro začátečníky (především kurzy RM). Zcela ojedinělé případy studentů na velmi pokročilé úrovni se řeší zvláštním individuálním studijním plánem.

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Morfologické, syntaktické a lexikální:

gramatické pasáže typické pro odborný styl (trpný rod, slovesný vid, přídavná jména slovesná, přechodníky ...), slovní zásoba z oblasti ekonomické a technické, pracovního trhu, opakování komunikativně důležitých frází

Schopnosti:

číst odborný text, interpretovat ho, přeložit a shrnout, vyhledat v něm důležité informace, zaujmout k nim stanovisko ústně i písemně, napsat oficiální dopis a životopis

Splnění podmínek pro postup do vyššího kurzu RP3

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] S. Jelínek, J. Folprechtová, R. Hříbková, H. Žofková, Raduga po novomu 5 Fraus, Plzeň 2011 (učebnice)

[2] I. Dvořáková, E. Lhotová, E. Markvartová, Odborná ruština pro matematiky, fyziky a jaderné inženýry Ediční středisko ČVUT 1990 (skripta)

Doporučená literatura:

[3] M. Čechová, Doplňující texty a materiály pro výuku ruštiny, 2015 výukové materiály katedry, vzniklo na KJ FJFI ČVUT

[4] M. Čechová, Homepage, 2015 http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~cechomil/[online], navštíveno 28. 5. 2018

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:

Pokročilí - kód 04RP2

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23072705.html