Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vybrané aspekty provozu tlakovodních reaktorů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
17XPWR ZK
Garant předmětu:
Daneš Burket, Ľubomír Sklenka
Přednášející:
Daneš Burket, Ľubomír Sklenka
Cvičící:
Daneš Burket, Ľubomír Sklenka
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Cíle předmětu:

Podrobně se seznámit s vybranými aspekty provozu tlakovodních reaktorů s důrazem na provoz Jaderné elektrárny Dukovany a Jaderné elektrárny Temelín.

Obsahové zaměření:

Palivový cyklus tlakovodních reaktorů, legislativa a mezinárodní doporučení, technické, ekonomické a bezpečnostní hodnocení palivových vsázek, prodlužování provozu, palivový cyklus Jaderné elektrárny Dukovany a Jaderné elektrárny Temelín.

Základní témata:

1. Legislativa ČR a mezinárodní doporučení a palivový cyklus tlakovodních reaktorů.

2. Palivový cyklus a vyhořívání paliva v Jaderné elektrárně Dukovany.

3. Palivový cyklus a vyhořívání paliva v Jaderné elektrárně Temelín.

4. Optimalizace palivového cyklu tlakovodních reaktorů.

5. Ekonomické aspekty návrhu palivových vsázek tlakovodních reaktorů.

6. Licencování jaderného paliva v tlakovodních reaktorech.

7. Přístupy a postupy bezpečnostního hodnocení palivových vsázek.

8. Prodlužování životnosti tlakovodních reaktorů v Jaderné elektrárně Dukovany.

Požadavky:

Pro studenty, kteří neabsolvovali magisterské studium v oboru Jaderné inženýrství, se doporučuje nejdříve absolvovat předmět Provozní reaktorová fyzika na FJFI.

Osnova přednášek:

1. Legislativa ČR a mezinárodní doporučení a palivový cyklus tlakovodních reaktorů.

2. Palivový cyklus a vyhořívání paliva v Jaderné elektrárně Dukovany.

3. Palivový cyklus a vyhořívání paliva v Jaderné elektrárně Temelín.

4. Optimalizace palivového cyklu tlakovodních reaktorů.

5. Ekonomické aspekty návrhu palivových vsázek tlakovodních reaktorů.

6. Licencování jaderného paliva v tlakovodních reaktorech.

7. Přístupy a postupy bezpečnostního hodnocení palivových vsázek.

8. Prodlužování životnosti tlakovodních reaktorů v Jaderné elektrárně Dukovany.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Podrobně se seznámit s vybranými aspekty provozu tlakovodních reaktorů s důrazem na provoz Jaderné elektrárny Dukovany a Jaderné elektrárny Temelín.

Studijní materiály:

Základní:

1. Core Management and Fuel Handling for Nuclear Power Plants, IAEA Safety Guide, NS-G-2.5, IAEA, Vienna, 2002.

2. Design of the Reactor Core for Nuclear Power Plants, IAEA Safety Guide, NS-G-1.12, IAEA, Vienna, 2005.

3. Koncepce posuzování nových typů jaderného paliva v České republice - licenční požadavky na projekt paliva a aktivní zóny, Bezpečnostní návod, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha, 2005.

4. Řízení stárnutí zařízení jaderných elektráren, Bezpečnostní návod JB-2.1, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha, 2010.

Doporučená:

5. D. G. Cacuci: Handbook of Nuclear Engineering, Vol. 3&4, 2010.

6. W. M. Stacey: Nuclear Reactor Physics, Chapter 5 Nuclear Reactor Dynamics & Chapter 6 - Fuel Burnup, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2007.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4607006.html