Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Molekulová fyzika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12MOF ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Martin Michl, Jan Proška
Přednášející:
Martin Michl, Jan Proška
Cvičící:
Martin Michl
Předmět zajišťuje:
katedra fyzikální elektroniky
Anotace:

Základní představy o víceatomových molekulách a molekulárních látkách, o jejich struktuře, jejich fyzikálních vlastnostech a o metodách jejich studia.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základní pojmy; Historický úvod

2. Nástin kvantové mechaniky; Jednoduché kvantově-mechanické modely

3. Elektronová struktura atomů; Vznik chemické vazby

4. Elektronová struktura molekul; Rovnovážná geometrie; Rotační a vibrační pohyby molekul

5. Symetrie molekul; Izomerie; Chiralita

6. Elektrické a magnetické vlastnosti molekul; Mezimolekulové interakce

7. Metody studia struktury molekul I (Hmotnostní spektrometrie, Rotační a vibrační spektroskopie)

8. Metody studia struktury molekul II (Difrakční metody, NMR, Fotoelektronová spektroskopie)

9. Molekulové krystaly; Samouspořádání; Molekulové stroje

10. Makromolekuly - syntetické polymery a biopolymery, jejich klasifikace

11. Základní pojmy fyziky polymerů (molekulová architektura, konfigurační stavy,tepelné chování, krystalizace polymerů)

12. Fyzikální aspekty funkce vybraných biopolymerů

13. Metody rešerše v chemických databázových systémech; Cílená syntéza

chemických sloučenin s požadovanými fyzikálně-chemickými vlastnostmi

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Stavba a vlastnosti molekul a principy metod používaných ke zjišťování jejich struktury.

Schopnosti:

Používat chemické informační systémy; orientace v metodách chemické strukturní analýzy.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] W. J. Moore : Fyzikální chemie, SNTL, Praha, 1981 (in Czech)

[2] A. Beiser: Úvod do moderní fyziky, 2. vyd., Academia, Praha, 1977

Doporučená literatura:

[3] P. W. Atkins, J. de Paula: Physical chemistry, 8th ed., W.H.Freeman & Co., 2006

[4] P. W. Atkins, R. S. Friedman: Molecular Quantum Mechanics, 5th ed., Oxford University Press, 2010, ISBN: 978-0-19-954142-3

[5] E.V. Anslyn, D.A. Dougherty: Modern Physical Organic Chemistry; University Science Books; 2006; ISBN: 978-1891389313

[6] W. J. Moore: Physical chemistry; Longman Publishing Group; 5th edition; 1998; ISBN: 978-0582442344

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11365605.html