Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy fyziky kondenzovaných látek 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11ZFKL1 Z,ZK 4 2+2 česky
Garant předmětu:
Eva Mihóková
Přednášející:
Eva Mihóková
Cvičící:
Eva Mihóková
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

1. Klasifikace a základní charakteristiky kondenzovaných látek.

2. Popis vazebních sil mezi atomy kondenzovaných látek.

3. Mikroskopická a makroskopická struktura krystalických látek.

4. Poruchy v krystalických látkách. Amorfní látky. Kapalné krystaly.

5. Mechanické vlastnosti ? elastická a plastická deformace kondenzovaných látek.

6. Kmity atomů v krystalických mřížkách. Akustické a optické módy vlnění.

7. Měrná tepelná kapacita, tepelná roztažnost a tepelná vodivost kondenzovaných látek.

8. Pásová elektronová struktura pevných látek.

Požadavky:

Zápočet je udělen za aktivní účast na cvičeních k přednášce.

Předmět navazuje na předměty Úvod do fyziky pevných látek (llUFPL) v 1. roč. BS IPL a Seminář fyzikálního inženýrství pevných látek (11SFIPL) ve 2. roč. BS IPL.

Osnova přednášek:

1. Klasifikace a základní charakteristiky kondenzovaných látek.

2. Popis vazebních sil mezi atomy kondenzovaných látek.

3. Mikroskopická a makroskopická struktura krystalických látek.

4. Poruchy v krystalických látkách. Amorfní látky. Kapalné krystaly.

5. Mechanické vlastnosti ? elastická a plastická deformace kondenzovaných látek.

6. Kmity atomů v krystalických mřížkách. Akustické a optické módy vlnění.

7. Měrná tepelná kapacita, tepelná roztažnost a tepelná vodivost kondenzovaných látek.

8. Pásová elektronová struktura pevných látek.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je prezentovat širokou fenomenologickou bázi fyzikálních vlastností krystalických a amorfních pevných látek.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Ch. Kittel : Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha 1985.

I.Kraus, H.Frank, I.Kratochvílová : Úvod do fyziky pevných látek , ČVUT, ISBN: 978-80-01-04257-1, Praha 2009.

I.Kraus, J.Fiala : Elementární fyzika pevných látek, ČVUT, ISBN:978-80-01-04931-0, Praha 2011.

Doporučená literatura:

A.Dekker: Fyzika pevných látek, Academia, Praha 1966.

N.W. Aschcroft, N.D. Mermin: Solid State Physics, Holt, Rinehart and Winston, New York 1976.

M.P. Marder: Condensed Matter Physics, J.Wiley, New York 2000

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4887206.html