Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Variační metody B

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01VAMB KZ 2 2 česky
Garant předmětu:
Michal Beneš
Přednášející:
Michal Beneš
Cvičící:
Michal Beneš
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Předmět obsahuje metody klasického variačního počtu - vyšetřování extrémů funkcionálů pomocí Eulerových rovnic, vlastností druhé derivace (variace), konvexnosti nebo monotonie. Dále je věnován vyšetřování kvadratického funkcionálu, zobecněného řešení, Sobolevových prostorů a řešení variační úlohy pro eliptické parciální diferenciální rovnice.

Požadavky:

Základní kurzy matematické analýzy, lineární algebry a numerické matematiky, funkcionální analýza (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MA1, 01MAB2-4, 01LA1, 01LAB2, 12NME1).

Osnova přednášek:

1. Extrém funkcionálu, Eulerovy rovnice.

2. Podmínky existence extrému.

3. Věta o minimu kvadratického funkcionálu a její důsledky.

4. Sobolevovy prostory.

5. Stopy funkcí. Slabá formulace okrajových úloh.

6. Slabá řešení Dirichletova a Neumannova problému pro eliptické rovnice.

Osnova cvičení:

Cvičení je součástí výkladu a obsahuje řešení konkrétních variačního počtu - např. úlohy o nejkratší spojnici, o minimální ploše, průhybu tyče a pod.

Cíle studia:

Znalosti:

Klasický variační počet - nutné a postačující podmínky existence extrému funkcionálu, Eulerovy rovnice, extrém kvadratického funkcionálu, zobecněné řešení operátorové rovnice, Sobolevovy prostory a slabé řešení okrajové úlohy pro eliptickou parciální diferenciální rovnici.

Schopnosti:

Nalezení a vyšetření extrému funkcionálu, řešení základních úloh variačního počtu, formulace variační úlohy a určení jejích vlastností.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] S. V. Fomin, R. A. Silverman, Calculus of variations, Courier Dover Publications, Dover 2000.

[2] K. Rektorys, Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky, Academia, Praha 1999.

Doporučená literatura:

[3] B. S. Mordukhovich, Variational Analysis and Applications, Springer International Publishing, 2018

[4] I.M. Gelfand a S.V. Fomin, Variacionnoje isčislenije, GosIzdat, Moskva 1961.

[5] L. E. Elsgolc, Variační počet, SNTL, Praha 1965.

[6] B. Dacorogna, Introduction to the Calculus of Variations, Imperial College Press, London 2004.

[7] B. Van Brunt, The calculus of variations, Birkhäuser, Basel 2004.

[8] E. Giusti, Direct methods in the calculus of variations, World Scientific, Singapore 2003.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23926905.html