Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Detektory a principy detekce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02DPD ZK 4 4+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět představí hlavní způsoby interakce částic shmotou. Cílem je seznámit studenty smožnými způsoby interakcečástic a ve kterých situacích jsou tyto interakce dominantní. Jsou zde zmíněny i aplikace především vmedicíně a zkoumání složení hmoty.

Požadavky:

Znalost interakce jaderného záření s hmotou na úrovni předmětu 02IJZ

Osnova přednášek:

1.Obecný úvod

2.Bohrův výpočet energetických ztrát

3.Betheho vztah pro energetické ztráty

4.Braggův pík

5.Energetické ztráty jako statistický jev: transportní rovnice

6.Energetické ztráty elektronu a pozitronu

7.Vícenásobný Coulombův rozptyl

8.Koherentní procesy: Čerenkovovo a přechodové záření

9.Interakce fotonů

10.Interakce neutronů

11.Speciální témata: energetické ztráty monopólů, energetické ztráty vkvark-gluonové plazmě

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Mechanismy detekce a konstrukce základních detektorů pro částicovou fyziku

Schopnosti:

Orientace v používaných konceptech základních detekčních systémů

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Glenn F. Knoll, Radiation detection and measurement, Willey, 2010

[2] C.Grupen, B. Schwartz, Particle detectors, Cambridge University Press, 2011

Doporučená literatura:

[3] Syed Ahmed, Physics and Engineering of Radiation Detection, Elsevier, 2015

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3173306.html