Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Neutronografie v materiálovém výzkumu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11NMV ZK 2 2 česky
Garant předmětu:
Monika Kučeráková, Stanislav Vratislav
Přednášející:
Monika Kučeráková, Stanislav Vratislav
Cvičící:
Monika Kučeráková, Stanislav Vratislav
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Neutronová difrakce je velice výkonnou metodikou pro výzkum statických a dynamických vlastností materiálů využívaných v mnoha oblastech vědeckého výzkumu i v průmyslových aplikacích. Jsou vysvětleny základní charakteristiky rozptylu ( jaderná a magnetická složka) a absorpce tepelných neutronů. K rozhodujícím aspektům charakterizujícím aplikační oblasti patří: vzorky s velkým objemem, vysoká pronikavost neutronů konstrukčními materiály, metoda variace kontrastu, magnetický rozptyl, nepružný rozptyl. Je uvedena řada příkladů neutronografických difrakčních zařízení a jejich využití v materiálovém výzkumu.

Požadavky:

Znalosti struktury pevných látek, teorie pevných látek a neutronové difrakce (11SPL1, 11SPL2, 11FPL1, 11FPL2, 11AND na FJFI).

Osnova přednášek:

1. Materiálový výzkum a difrakční metody.

2. Tepelné neutrony, charakteristiky. Oblasti aplikací.

3. Difraktometry, spektrometry, rozlišovací funkce.

4. Neutronové zdroje, detektory,přídavná zařízení.

5. Systémy detekce. Počítačové řízení difrakčního experimentu.

6. Zpracování a upřesňování dat: soubory: GSAS, FULLPROF, RIET-N

7. Neutronová prášková difrakční analýza (charakteristiky, příklady aplikací).

8. Neutronografická kvantitativní texturní analýza.

9. ODF - interpretace, anizotropie fyzikálních a mechanických vlastností.

10. Magnetické uspořádání, charakteristiky magnetických transformací (perovskity).

11. Maloúhlový rozptyl tepelných neutronů.

12. Napěťová analýza - určování gradientů.

13. Difrakční experimenty „in situ“.

14. Neutronová radiografie. ENSA-European Neutron Scattering Association (informace).

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Fyzika a struktura pevných látek, principy difrakce tepelných neutronů.

Dovednosti:

Znalosti a orientace v oblasti využití neutronové difrakce ve studiu pevné fáze a v materiálovém výzkumu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]. E. H. Kisi and Ch. J. Howard: Applications of Neutron Powder Diffraction, Oxford University Press, 2008.

Doporučená literatura:

[2]. C.G. Windsor, Pulsed Neutron Scattering, Taylor and Francis Ltd. London, 1985,

[3]. A. Feurer, Neutron Scattering in Layered Copper-Oxide Superconductors, Kluwer Academic Publishers, 1998,

[4]. J.S. Higgins and H.C. Benoit, Polymers and Neutron Scattering, Oxford Science Publications 1994.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12089405.html