Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ruština Z4

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04RZ4 Z 1 0+4 česky
Garant předmětu:
Zhanna Isaeva
Přednášející:
Cvičící:
Zhanna Isaeva
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz navazuje bezprostředně na 04RZ3. Prohlubuje a zdokonaluje znalost obecného jazyka ve všech jazykových dovednostech (čtení s porozuměním delšího textu s určitým procentem neznámé slovní zásoby, ústní komunikace v běžných situacích, souvislý písemný projev). Nadále se systematicky procvičují správné gramatické tvary (např. nepravidelná slovesa, slovesné vazby odlišné od češtiny, modalita, rozkazovací a podmiňovací způsob). Prohlubuje se schopnost verbální komunikace v běžných životních situacích (stravování, cestování, volný čas), ale i schopnost ústního i písemného vyjadřování k méně běžným tématům (životní prostředí, závislosti,hnutí zelených).

V rámci reálií se studenti seznamují s různými geografickými údaji (např. Sibiř), učí se vyplňovat různé formuláře, orientovat se v jízdních a letových řádech, seznamují se s ruskými svátky i typickými jídly ruské kuchyně.

Požadavky:

výstupní znalosti kurzu RZ3

Osnova přednášek:

učebnice: Raduga po-novomu 3

Lekce 5

učebnice: Raduga po-novomu 4

Lekce 1 - 5

text o Krasnojarsku

cílené procvičování modality

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Morfologické, syntaktické a lexikální: Slovesné vazby, konjugace dalších sloves, deklinace specifických substantiv, komparace adjektiv,data, letopočty, hodiny, rozkazovací a podmiňovací způsob, modalita, podmínkové věty, slovní zásoba z okruhu počasí, dopravy, ubytování, stravování, ekologie, svátků

Schopnosti:

číst s porozuměním delší text s určitým procentem neznámé slovní zásoby, ústně komunikovat v běžných situacích(stravování, cestování, volný čas), sestavit souvislý písemný projev, vyjadřovat se ústně i písemně k méně běžným tématům (životní prostředí, závislosti,hnutí zelených), vyplnit různé formuláře, orientovat se v jízdních a letových řádech

Splnění podmínek pro postup do vyššího kurzu RZ5.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] S. Jelínek, L.F. Alexejeva, R. Hříbková, H. Žofková, Raduga po-novomu 3,4 Fraus, Plzeň 2010 (učebnice)

[2] S. Jelínek, L.F. Alexejeva, R. Hříbková, H. Žofková, Raduga po-novomu 3,4 Fraus, Plzeň 2010 (pracovní sešit)

[3] M. Čechová, Doplňující texty a materiály pro výuku ruštiny, 2015 výukové materiály katedry, vzniklo na KJ FJFI ČVUT

[4] M. Čechová, Homepage, 2015 http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~cechomil/[online], navštíveno 28. 5. 2018

Doporučená literatura:

[5] S. Jelínek, L.F. Alexejeva, R. Hříbková, H. Žofková, Raduga po-novomu 3,4 Fraus, Plzeň 2010 (metodická příručka)

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:

Začátečníci - kód 04 RZ4

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23073405.html