Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Regulace a senzory

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12RSEN Z,ZK 4 4 česky
Garant předmětu:
David Vyhlídal
Přednášející:
David Vyhlídal
Cvičící:
David Vyhlídal
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Přednáška pojednává o teorii, návrhu a realizaci lineárních analogových a digitálních regulačních systémů a dále se také věnuje senzorům různých fyzikálních veličin. Součástí přednášky je modelování a simulace regulačních systémů na počítači pomocí programu MATLAB a praktické měření na spojitém systému s analogovou regulací (servomechanismus s elektrickým motorem), případně na spojitém systému s digitální regulací (regulace teploty pomocí Peltierova termoelektrického modulu) prováděné účastníky kurzu.

Požadavky:

12ZEL12 nebo rovnocenný

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy v oblasti regulace (teorie řízení, kybernetika, automatizace, regulační obvod, přenos, Laplaceova transformace, póly, nuly)

2. Základní rozdělení systémů (lineární/nelineární, stacionární/nestacionární, spojitý/nespojitý)

3. Základní vlastnosti systémů (statická a dynamická charakteristika)

4. Identifikace systémů (základní struktury modelů, dopravní zpoždění, Strejcova metoda, statistické metody identifikace)

5. Základní typy regulátorů (P, I, D, PI, PD, PID)

6. Hodnocení kvality regulace (kritéria kvality, rezonanční převýšení, trvalá regulační odchylka)

7. Stabilita regulačních obvodů (kritéria stability, Nyquistovo kritérium)

8. Metody návrhu regulátorů (analytické, experimentální metody, Zieglerova-Nicholsova metoda)

9. Diskrétní regulace (vzorkování, kvantování, Z-transformace, stabilita, algoritmus řízení, diskrétní regulátor)

10. Sensory (rozdělení a základní vlastnosti, měření teploty, optické sensory)

11. Praktická úloha s regulačním systémem

Osnova cvičení:

Měření přenosové charakteristiky servosystému s motorem,určení časové konstanty systému se zpětnou vazbou a bez zpětné vazby.

Cíle studia:

Znalosti: Základní pojmy z teorie regulace. Porozumění návrhu, analýze a realizace regulačních systémů.

Schopnosti: Návrh analogových a digitálních regulačních systémů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] S. Kubík, Z. Kotek, M. Šalamon: Teorie regulace I., Lineární regulace. Praha 1974

[2] Řízení a regulace I, P. Blaha, P. Vavřín skripta VUT v Brně

[3] Číslicová regulace, P. Ščevík, skripta VŠB Tech. Univ. Ostrava

[4] M. Kreidl: Senzory, ČVUT Praha, 1993.

Doporučená literatura:

[1] Lineární Systémy I, J. Melichar 2010 skripta ZČU Plzeň

[2] Lineární systémy 2, J. Melichar 2010, skripta ZČU Plzeň

[3] Automatické řízení, J. Balátě, BEN Praha 2003

Studijní pomůcky:

[1] Servomechanismus s elektrickým motorem

[2] Zařízení pro regulaci teploty pomocí Peltierova termoelektrického modulu

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11345305.html