Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
D16APDRO Aktuální problémy dozimetrie a radiační ochrany
 
Předmět není vypsán
D16AMIZ Analytické metody využívající ionizující záření ZK 2 2 ZK 2 2 Předmět je vypsán
16AMMN Analytické měřicí metody Předmět je vypsán
16AMM Analytické měřicí metody
 
Předmět není vypsán
16APL Aplikace ioniz.záření ve vědě a technice
 
ZK 5 4+0 Předmět není vypsán
16APIZ1 Aplikace ionizujícího záření 1 ZK 3 3P+0C Předmět je vypsán
16APLB Aplikace ionizujícího záření v analytických metodách
 
ZK 5 4+0 Předmět není vypsán
16CZVAIZP Aplikace ionizujícího záření v analýze vzorků životního prostředí
 
česky Předmět není vypsán
16AIZM Aplikace ionizujícího záření v medicíně Předmět je vypsán
16APLV Aplikace ionizujícího záření ve vědě a technice
 
ZK 5 4+0 Předmět není vypsán
D16AMD Aplikace mikrodozimetrie v radiobiologii
 
Předmět není vypsán
16CZVARF Aplikace rentgenové fluorescenční analýzy
 
česky Předmět není vypsán
16AZD Automatické zpracování dat
 
Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
16BPV1 Bakalářská práce 1 Předmět je vypsán
16BPRZ1 Bakalářská práce 1
 
Předmět není vypsán
16BPRT1 Bakalářská práce 1 Předmět je vypsán
16BPDZ1 Bakalářská práce 1
 
Předmět není vypsán
16BPV2 Bakalářská práce 2 Předmět je vypsán
16BPRZ2 Bakalářská práce 2
 
Předmět není vypsán
16BPRT2 Bakalářská práce 2 Předmět je vypsán
16BPDZ2 Bakalářská práce 2 Předmět je vypsán
16BJZ Bezpečnost jaderných zařízení
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
16BAF Biochemie a farmakologie
Jan Kovář 
Předmět je vypsán
16DET Detektory
 
Předmět není vypsán
16XDETE Detektory ionizujícího záření Předmět není vypsán
816DETE Detektory ionizujícího záření česky Předmět je vypsán
16DETE Detektory ionizujícího záření Předmět je vypsán
D16DIZF Detektory ionizujícího záření v radiologické fyzice Předmět je vypsán
16DPJI1 Diplomová práce 1 Předmět je vypsán
16DPDZ1 Diplomová práce 1
 
Předmět není vypsán
16DPRF1 Diplomová práce 1 Předmět je vypsán
16DPJI2 Diplomová práce 2 Předmět je vypsán
16DPDZ2 Diplomová práce 2
 
Předmět není vypsán
16DPRF2 Diplomová práce 2 Předmět je vypsán
16DOZI Dozimetrie
 
Předmět není vypsán
16DRH Dozimetrie a radiační ochrana
 
Předmět není vypsán
16CZVDRH Dozimetrie a radiační ochrana
 
česky Předmět není vypsán
16DRZP Dozimetrie a radioaktivita životního prostř.
 
Předmět není vypsán
D16DNEU Dozimetrie neutronů
 
Předmět není vypsán
16DNEU Dozimetrie neutronů Předmět je vypsán
16DZAR Dozimetrie vnitřních zářičů Předmět je vypsán
16EZ Etika ve zdravotnictví
 
Předmět není vypsán
16EPAM Exaktní metody při studiu památek ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
16EXKV Exkurze Z 2 1XT Předmět je vypsán
816EXK Exkurze česky Předmět je vypsán
16EX Exkurze Předmět je vypsán
16EXK Exkurze
 
Předmět není vypsán
16EXK4 Exkurze 4 Z 2 1XT Předmět je vypsán
D16FSM Fyzika a aplikace scintilačních a luminiscenčních materiálů Předmět je vypsán
16FNEI Fyzika a technika neionizujícího záření
 
Předmět není vypsán
D16FPD Fyzika polovodičových detektorů ionizujícího záření
 
Předmět není vypsán
D16FRO Fyzika v radiační ochraně
 
Předmět není vypsán
D16FAKR Fyzikální aspekty moderní konformní radioterapie
 
Předmět není vypsán
D16FMA Fyzikální metody v archeologii a dějinách umění
 
Předmět není vypsán
16FMKD Fyzikální netody při studiu kulturního dědictví
 
Předmět není vypsán
16HTA Health technology assesment KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
16HE Hygiena a epidemiologie
 
Z 1 1+0 Předmět není vypsán
16INZ Informatika ve zdravotnictví Předmět je vypsán
16IDOZ Integrující dozimetrické metody Předmět je vypsán
D16IDO Interní dozimetrie a radiační ochrana
 
Předmět není vypsán
16IZZP Ionizující záření v životním prostředí Předmět je vypsán
16JRFY Jaderná a radiační fyzika
 
Předmět není vypsán
16JRF1 Jaderná a radiační fyzika 1
 
Předmět není vypsán
16JR1 Jaderná a radiační fyzika 1
 
Předmět není vypsán
16JRF2 Jaderná a radiační fyzika 2
 
Předmět není vypsán
16JRFRF Jaderná a radiační fyzika pro RF Předmět je vypsán
16ZJTB Jaderně energetická zařízení a urychlovače ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
16KLD Klinická dozimetrie
 
Předmět není vypsán
D16KLD Klinická dozimetrie 2 Předmět je vypsán
16KLD2 Klinická dozimetrie 2 ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
16KLDM Klinická dozimetrie pro radiologické fyziky
 
česky Předmět není vypsán
16KLDB Klinická dozimetrie pro techniky česky Předmět je vypsán
16NMKNS Klinická praxe - nukleární medicína česky KZ 4 2XT Předmět je vypsán
16NMKBS Klinická praxe - nukleární medicína česky KZ 4 2XT Předmět je vypsán
16RTKNS Klinická praxe - radioterapie česky KZ 4 2XT Předmět je vypsán
16RTKBS Klinická praxe - radioterapie česky KZ 4 2XT Předmět je vypsán
16RDKNS Klinická praxe - rentgenová diagnostika česky KZ 4 2XT Předmět je vypsán
16RDKBS Klinická praxe - rentgenová diagnostika česky KZ 4 2XT Předmět je vypsán
16KPR Klinická propedeutika ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
16KPRM Klinická propedeutika pro radiologické fyziky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
16KVR Komunikace s veřejností
Ivana Fojtíková 
Z 2 2S Předmět je vypsán
D16KAF Konstrukce a využití antropomorfních fantomů při výpočtech a modelování dávek v medicíně a rad. o.
 
Předmět není vypsán
16KPD Konstrukce polovodičových detektorů ionizujícího záření Z 3 0+3 Předmět je vypsán
D16KZ Kosmické záření Předmět je vypsán
16LEG Legislativa ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
16INZB Lékařská informatika pro techniky česky Předmět je vypsán
D16MFMB Matematicko-fyzikální modely biologického účinku ionizujícího záření
Libor Judas, Pavel Kundrát 
Předmět je vypsán
16MMM Matematické metody a modelování Předmět je vypsán
16MMS Matematické metody v dozimetrii a spektrometrii
 
Předmět není vypsán
D16NMR Medicínské využití jaderné magnetické rezonance
 
Předmět není vypsán
D16MMCD Metoda Monte Carlo v dozimetrii ZK 2 2 ZK 2 2 Předmět je vypsán
16MCRF Metoda Monte Carlo v radiační fyzice Předmět je vypsán
16MCZV Metoda Monte Carlo v radiační fyzice CZV
 
Předmět není vypsán
16MEMO Metody monitorování a metrologie Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
16MER Metody měření a vyhodnocení ioniz. záření Předmět je vypsán
16MERV Metody měření a vyhodnocení ionizujícího záření Předmět je vypsán
D16MOD Metody osobní dozimetrie
 
Předmět není vypsán
16RZPB Metody sledování radionuklidů v životním prostředí
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
16MEIZ Metrologie ionizujícího záření Z,ZK 4 2+1 Předmět je vypsán
16MIOZ Metrologie ionizujícího záření
 
Předmět není vypsán
16MDOZ Mikrodozimetrie
 
Předmět není vypsán
16MDOZI Mikrodozimetrie KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
D16MKA Mikroskopická analyza
 
Předmět není vypsán
D16MAAE Mikroskopické aspekty absorpce energie ionizujícího záření v látkovém prostředí
 
Předmět není vypsán
D16MBT Moderní brachyterapeutické techniky
 
Předmět není vypsán
D16MVD Měření a využití velkých dávek ionizujícího záření
 
Předmět není vypsán
16ZOMEM Neradiační zobrazovací metody
Jakub Foukal, Marek Mechl, Jaroslav Tintěra 
ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
16ZOME Neradiační zobrazovací metody
Jakub Foukal, Marek Mechl, Jaroslav Tintěra 
ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
16NAM Normy a metrologie ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
D16NM Nukleární medicína
 
Předmět není vypsán
16NMKB Nukleární medicína - klinická praxe pro techniky
 
česky Z 4 2t Předmět není vypsán
16NMKP Nukleární medicína-klinická praxe
 
Z 4 2t Předmět není vypsán
16OAF1 Obecná anatomie a fyziologie člověka 1
 
česky Předmět není vypsán
16OAF2 Obecná anatomie a fyziologie člověka 2
 
česky Předmět není vypsán
16OSE Odborný seminář česky Předmět je vypsán
816OSE Odborný seminář česky Předmět je vypsán
16PAFZB Patofyziologie a zobrazovací metody
 
česky Předmět není vypsán
16PAFZ2 Patologie, anatomie a fyziologie v zobrazovacích metodách 2 Předmět je vypsán
16PAFZ1 Patologie,anatomie a fyziologie v zobrazovacích metodách 1
 
Předmět není vypsán
D16DSC Pokročilé detekční systémy částic ionizujícího záření
 
Předmět není vypsán
16PPJRF Pokročilé partie z jaderné a radiační fyziky Předmět je vypsán
D16RFN Pokročilé partie z radiologické fyziky v nukleární medicíně
 
Předmět není vypsán
16PZS Pole záření a stínění v radiační ochraně
 
Z,ZK 2 1+1 Předmět není vypsán
D16PCD Polohově citlivé polovodičové detektory ionizujícího záření
 
Předmět není vypsán
16PADR Praktická analýza dat a rizik KZ 4 1P+3C Předmět je vypsán
816PADR Praktická analýza dat a rizik česky KZ 4 1P+3C Předmět je vypsán
16PDIB Praktikum a dozimetrie ionizujícího záření pro bakaláře
 
KZ 4 0+4 Předmět není vypsán
16PDDZ Praktikum z detekce a dozimetrie ioniz. záření
 
Předmět není vypsán
16PDZ Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření
 
KZ 5 0+4 Předmět není vypsán
16PDZBS Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření
David Chvátil, Jiří Martinčík, Radim Možnar, Pavel Novotný, Petr Průša, Zdeněk Zelenka 
KZ 4 0+4 Předmět je vypsán
16PDZNMS Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření KZ 4 0+4 Předmět je vypsán
16PDZB Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření pro bakaláře
 
KZ 5 0+4 Předmět není vypsán
16PDIZ Praktikum z dozimetrie ionizujícího záření KZ 4 0+4 Předmět je vypsán
16PMM Praktikum z metod měření ionizujícího záření
 
Z 2 0+2 Předmět není vypsán
D16PSR Principy a metody stereotaktické radiochirurgie a radioterapie Předmět je vypsán
16UAZB Principy aplikací ionizujícího záření ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
816UAZB Principy aplikací ionizujícího záření česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
16EZB Principy etického chování ve zdravotnictví
Ingrid Strobachová 
česky Předmět je vypsán
16EZM Principy etického chování ve zdravotnictví
Ingrid Strobachová 
česky Předmět je vypsán
16IDOB Principy integrujících dozimetrických metod ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
16FNZB Problematika neionizujícího záření
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
16PNZ Problematika neionizujícího záření KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
816PNZ Problematika neionizujícího záření
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
D16PZJ Problematika zajištění jakosti a dosimetrie malých a nestandardních polí v moderní radioterapii Předmět je vypsán
816PSE Problémový seminář z dozimetrie
 
česky Předmět není vypsán
16PSE Problémový seminář z dozimetrie česky Předmět je vypsán
16PRRF Programování v radiologické fyzice KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
16PFE Přehled fyziky elementárních částic KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
16TZPB Přehled právních předpisů ve zdravotnictví česky Předmět je vypsán
16REB Působení ionizujícího záření na látku ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
16REL Radiační efekty v látce ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
D16REP Radiační efekty v polovodičích
 
Předmět není vypsán
D16RFSP Radiační fyzika pro studium památek
 
ZK 2P ZK 2P Předmět není vypsán
D16RMSP Radiační metody studia památek
 
ZK 2P ZK 2P Předmět není vypsán
16RAO Radiační ochrana
Dana Drábová, Jiří Hůlka, Jiří Martinčík, Ladislav Tomášek, Tomáš Trojek, Darina Trojková 
Předmět je vypsán
16RAON Radiační ochrana
Dana Drábová, Miroslav Hýža, Jiří Hůlka, Jiří Martinčík, Ladislav Tomášek, Tomáš Trojek, Darina Trojková 
ZK 4 4+0 Předmět je vypsán
816RAON Radiační ochrana
Dana Drábová, Miroslav Hýža, Jiří Hůlka, Jiří Martinčík, Ladislav Tomášek, Tomáš Trojek, Darina Trojková 
česky ZK 4 4+0 Předmět je vypsán
D16ROZS Radiační ochrana zásahových situací Předmět je vypsán
816RAZP Radioaktivita v životním prostředí česky Předmět je vypsán
16RAZP Radioaktivita v životním prostředí Předmět je vypsán
16DRZB Radioaktivita životního prostředí
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
16RBIO Radiobiologie ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
16RFNM Radiologická fyzika-nukleární medicína
 
Předmět není vypsán
16RFNMN Radiologická fyzika-nukleární medicína Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
16RFRTN Radiologická fyzika-radioterapie Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
16RFRT1 Radiologická fyzika-radioterapie 1
 
Předmět není vypsán
16RFRT2 Radiologická fyzika-radioterapie 2
 
Předmět není vypsán
16RFRD Radiologická fyzika-rentgenová diagnostika
 
Předmět není vypsán
16RFRDN Radiologická fyzika-rentgenová diagnostika Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
16RTNMM Radiologická technika - nukleární medicína Předmět je vypsán
16RTRTM Radiologická technika - radioterapie
 
Předmět není vypsán
16RTDGM Radiologická technika - rentgenová diagnostika Předmět je vypsán
16RTNM Radiologická technika-nukleární medicína Předmět je vypsán
16RTRT Radiologická technika-radioterapie
 
Předmět není vypsán
16RTRTB Radiologická technika-radioterapie Předmět je vypsán
16RTDG Radiologická technika-rentgenová diagnostika Předmět je vypsán
16RZP Radionuklidy v životním prostředí
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
16RTKB Radioterapie - klinická praxe pro techniky
 
česky Z 4 2t Předmět není vypsán
16RTKP Radioterapie-klinická praxe
 
Předmět není vypsán
16RTKP1 Radioterapie-klinická praxe 1
 
česky Předmět není vypsán
16RTKP2 Radioterapie-klinická praxe 2
 
česky Předmět není vypsán
16RDKB Rentgenová diagnostika - klinická praxe pro techniky česky Z 4 1t Předmět je vypsán
16RDKP Rentgenová diagnostika-klinická praxe
 
Předmět není vypsán
D16RFA Rentgenová fluorescenční analýza a její aplikace v památkové péči
 
ZK 2P ZK 2P Předmět není vypsán
16RPDZ1 Rešeršní práce 1
 
Předmět není vypsán
16RPRF1 Rešeršní práce 1
 
Předmět není vypsán
16RPDZ2 Rešeršní práce 2
 
Předmět není vypsán
16RPRF2 Rešeršní práce 2
 
Předmět není vypsán
16SEPB Semestrální práce Předmět je vypsán
16SEM Seminář
 
Předmět není vypsán
16SEMA Seminář
 
Předmět není vypsán
16SEM1 Seminář 1
 
Předmět není vypsán
16SEM2 Seminář 2 Z 2 0+2 Předmět je vypsán
16SEMB Seminář k bakalářské práci Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
16SEMO Seminář odborníků KZ 3 3S Předmět je vypsán
16SED1 Seminář z dozimetrie 1 česky Předmět je vypsán
16SED2 Seminář z dozimetrie 2
 
česky Předmět není vypsán
16SPRA Speciální praktikum z dozimetrie ionizujícího záření
 
Předmět není vypsán
16SPDB Spektrometrie ionizujícího záření
 
ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
16SPEK Spektrometrie v dozimetrii
 
Předmět není vypsán
16SPD Spektrometrie v dozimetrii ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
16SPDO Spektrometrie v dozimetrii
 
ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
D16SERO Statistika a epidemiologické studie pro radiační ochranu
 
Předmět není vypsán
16TZP Technické a zdravotnické právní předpisy
 
Předmět není vypsán
16MCRB Transport ionizujícího záření a metoda Monte Carlo
 
Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
16UMT Urychlovače v medicíně a technice Předmět je vypsán
16XUMT Urychlovače v medicíně a technice Předmět není vypsán
D16URD Užitá reaktorová dozimetrie
Michal Košťál, Michal Košťál 
Předmět je vypsán
16VYPD Vybrané partie z dozimetrie
 
česky Předmět není vypsán
16VJZ Vyřazování jaderných zařízení z provozu Z,ZK 4 3P+1C Předmět je vypsán
D16VMDD Výpočetní metody v detekci a dozimetrii ionizujícího záření
 
ZK 2 2P ZK 2 2P Předmět není vypsán
16VUJI1 Výzkumný úkol 1 Předmět je vypsán
16VURF1 Výzkumný úkol 1 Předmět je vypsán
16VUDZ1 Výzkumný úkol 1
 
Předmět není vypsán
16VUJI2 Výzkumný úkol 2 Předmět je vypsán
16VURF2 Výzkumný úkol 2 Předmět je vypsán
16VUDZ2 Výzkumný úkol 2
 
Předmět není vypsán
16ZJT Zařízení jaderné techniky Předmět je vypsán
16ZRIZ Zdravotní rizika ionizujícího záření ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
16ZRIZM Zdravotní rizika ionizujícího záření
 
ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
816ZRIZ Zdravotní rizika ionizujícího záření
 
česky ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
16ZOZ Zdroje ozáření a životní prostředí KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
16RISK Zpracování dat – prognózy a risk analýza Z,ZK 5 3P+2C Předmět je vypsán
16ZED Zpracování experimentálních dat Předmět je vypsán
16ZEX Základní experimenty v oblasti detekce záření KZ 2 2L Předmět je vypsán
16ZPRA Základní praktikum Předmět je vypsán
816ZPRD Základní praktikum česky Předmět je vypsán
16ZPRD Základní praktikum Předmět je vypsán
16AMMB Základy analytických měřicích metod ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
16AZMB Základy aplikací ionizujícího záření v medicíně
 
Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
16ZAIZ Základy aplikací ionizujícího záření ve vědě a technice ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
16ZBAF1 Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 1
Alena Doubková, Zdeňka Polívková, Josef Stingl, Šimon Vaculín 
Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
16ZBAF2 Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 2 Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
16ZBAFM1 Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka pro fyziky 1
Alena Doubková, Zdeňka Polívková, Josef Stingl, Šimon Vaculín 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
16ZBAFM2 Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka pro fyziky 2 Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
816ZDOZ1 Základy dozimetrie
 
česky Předmět není vypsán
16ZDOZ2 Základy dozimetrie ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
16ZDO Základy dozimetrie
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
16ZDOZ1 Základy dozimetrie Předmět je vypsán
16ZDOZ Základy dozimetrie
 
Z,ZK 6 4+2 Předmět není vypsán
16ZDOZM1 Základy dozimetrie 1
 
Předmět není vypsán
16ZDO1 Základy dozimetrie 1
 
Předmět není vypsán
16ZDOZM2 Základy dozimetrie 2
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
16ZDOZN2 Základy dozimetrie 2
 
ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
816ZDOZN2 Základy dozimetrie 2
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
16ZDOZ2N Základy dozimetrie 2 Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
16ZDO2 Základy dozimetrie 2
 
Předmět není vypsán
16ZJEL Základy jaderné elektroniky
 
Předmět není vypsán
16ZKLD Základy klinické dozimetrie česky Předmět je vypsán
D16ZKRB Základy klinické radiobiologie Předmět je vypsán
16MEZB Základy metrologie ionizujícího záření
 
Z,ZK 4 2+1 Předmět není vypsán
16ZONK Základy onkologie Z 2 2P+0C Předmět je vypsán
16HEM Základy preventivního lékařství česky Z 1 1P+0C Předmět je vypsán
16HEB Základy preventivního lékařství pro techniky česky Z 1 1+0 Předmět je vypsán
16ZPP Základy první pomoci
 
Předmět není vypsán
16ZPPB Základy první pomoci pro techniky
Alice Kurzová, Jiří Málek 
česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
16ZPSP Základy práce s počítačem Předmět je vypsán
16RAOB Základy radiační ochrany
Dana Drábová, Miroslav Hýža, Jiří Hůlka, Jiří Martinčík, Ladislav Tomášek, Tomáš Trojek, Darina Trojková 
ZK 4 4+0 Předmět je vypsán
16ZRAO Základy radiační ochrany česky Předmět je vypsán
D16ZSF Základy subatomové fyziky
 
Předmět není vypsán
16ZEDB Základy zpracování experimentálních dat ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
16UAZ Úvod do aplikací ionizujícího záření Předmět je vypsán
16ZIVB Úvod do ekologie KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
816ZIVB Úvod do ekologie
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
16FSC Úvod do fyziky scintilátorů a fosforů ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
16UJRF1 Úvod do jaderné a radiační fyziky 1 Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
816UJRF1 Úvod do jaderné a radiační fyziky 1
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
816UJRF2 Úvod do jaderné a radiační fyziky 2
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
16UJRF2 Úvod do jaderné a radiační fyziky 2 Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
16URF Úvod do radiační fyziky Z,ZK 4 2+2 Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
16URF1 Úvod do radiační fyziky 1 Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
16URF2 Úvod do radiační fyziky 2 Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
16USRJ Úvod do systému řízení jakosti ve zdravotnictví Předmět je vypsán
16USRJB Úvod do systému řízení jakosti ve zdravotnictví pro bakaláře Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
16UVJZ Úvod do vyřazování jaderných zařízení z provozu Z,ZK 4 3P+1C Předmět je vypsán
16UCF Úvod do částicové fyziky
 
Předmět není vypsán
16ZIVO Úvod do životního prostředí Předmět je vypsán
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra14116.html