Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Astrochemie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15ASCH ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Martin Ferus
Přednášející:
Martin Ferus
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Přednáška shrne dosavadní poznání týkající se chemie ve vesmíru. Zaměří se na chemismus planet našeho solárního systému, mezihvězdných oblaků a vznik života na Zemi. Zmíněny budou metody detekce molekul ve vesmíru a historie astrochemie.

Požadavky:

Studenti vypracují prezentaci na zadané téma. Práce studentů je ověřena zkouškou.

Osnova přednášek:

1.Dějiny astronomie a astrochemie. Počátky zkoumání vesmíru od prehistorie po současnost. Dějiny poznání vesmíru a jeho chemie.

2.Poznání našeho vesmírného domova, Sluneční soustavy a galaxie Mléčné dráhy z hlediska kosmochemie.

3.Vznik prvků při velkém třesku a nukleosyntéza ve hvězdách během jejich života a zániku.

4.Chemie mezihvězdných oblaků.

5.Chemie terestrických planet se zaměřením na jejich geochemii a chemii atmosfér. Venuše, Mars, Země a Merkur s Měsícem.

6.Vznik života na Zemi a ve vesmíru.

7.Chemie plynných obrů a ledových obrů Jupiteru, Saturnu, Uranu a Neptunu. Chemie měsíců a ledových těles Titanu, Tritonu, Callisto, Io, Europy, Pluta a komet.

8.Detekce mezihvězdných molekul.

9.Zkoušková série prezentací studentů.

10.Exkurze v laboratořích, zvaná přednáška.

11.V případě zájmu návštěva hvězdárny (Karlovy Vary nebo Valašské Meziříčí).

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti: Student získá ucelený přehled o historii astrochemie a dosavadního stavu poznání chemických procesů probíhajících ve vesmíru. Pozornost je věnována chemismu planet našeho solárního systému, mezihvězdných oblaků a jejich možnému vztahu ke vzniku života.

Schopnosti: Student bude schopen volit zejména spektroskopické metody detekce molekul ve vesmíru a interpretovat získané experimentální výstupy.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Martin Ferus: Astrochemie ve stručném přehledu, elektronické skriptum, Praha (2017).

Doporučená literatura:

Andrew M. Shaw: Astrochemistry: From Astronomy to Astrobiology, Wiley (2006)

Josip Kleczek: Velká encyklopedie vesmíru, Academia (2002)

Richard P. Wayne: Chemistry of atmospheres 3th ed., Oxford University Press (2000)

Ian W.M. Smith a kol.: Astrochemistry and Astrobiology, Springer Verlag, Berlin Heidelberg (2013)

Miroslav Brož, Martin Šolc: Fyzika sluneční soustavy, MatfyzPress, Praha (2013).

Miroslav Brož, Petr Hartmanec: Stavba a vývoj hvězd, MatfyzPress, Praha (2011).

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5235506.html