Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aplikace velkých zdrojů ionizujícího záření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D15AVZ ZK
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Principy a konstrukce radionuklidových zdrojů a urychlovačů elektronů. Využití těchto zdrojů v různých radiačních technologiích.

Požadavky:

Absolvování přednášky Radiační chemie

Osnova přednášek:

1)principy a konstrukce ozařoven s radionuklidovými zdroji nebo s urychlovači elektronů,

2)ozařovací techniky,

3)produkční kapacity, dávky a ekonomické aspekty,

4)provozní dozimetrie, osobní dozimetrie a bezpečnost práce,

5)radiační zpracování komunálních odpadních vod,

6)radiační zpracování odpadních kalů,

7)radiační potlačení pěn v čistírnách odpadních vod,

8)radiační hygienizace a dezinfekce nemocničních odpadů,

9)radiační odstraňování těžkých kovů kontaminujících vody a půdy.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

V návaznosti na teoretické znalosti radiační chemie seznámit studenty s vybranými průmyslovými a technickými aplikacemi využívajícími velké zdroje ionizujícího záření.

Studijní materiály:

Základní:

1.Kolektiv autorů: Základy radiačních technologií. Ústřední informační středisko pro jaderný program (ÚISJP), 1983, Praha.

Doporučená:

2.R.J. Woods and A.K. Pikaev: Applied Radiation Chemistry, Radiation Processing,1994, Wiley, New York.

3.W. J. Cooper, R.D. Curry and K. E. O´ Shea: Environmental Applications of Ionizing Radiation, 1998, Wiley. New York.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3259406.html