Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Mikroekonomie 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18MIK1 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Quang Van Tran
Přednášející:
Quang Van Tran
Cvičící:
Quang Van Tran
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Mikroekonomie je souborem teorií, které slouží k porozumění procesům alokace vzácných zdrojů při jejich

alternativním využívání, vysvětluje úlohu cen a trhů v těchto procesech a objasňuje chování ekonomických subjektů.

Přednášky a cvičení jsou koncipovány tak, aby výklad mikroekonomických pojmů nevyžadoval znalosti

z diferenciálního počtu.

Požadavky:

POŽADAVKY:

1) Napsat úspěšně 1. a 2. písemný test z Mikroekonomie I (z každého testu alespoň 50% bodů ze všech možných). 2) Docházka alespoň 80%.

3) Složit závěrečnou písemnou zkoušku (alespoň 50%).

Osnova přednášek:

OSNOVA PŘEDNÁŠEK

1. Základní ekonomické pojmy a ekonomické modely. Hranice výrobních možností. Absolutní a komparativní

výhody.

2. Trh a různé druhy trhů. Tržní rovnováha. Různé druhy statků.

3. Odvozování tržní poptávky a tržní nabídky. Důchodová a cenová elasticita poptávky. Cenové indexy.

4. Úvod do teorie firmy. Přebytek výrobce. Celkový přebytek. Fixní a variabilní náklady. Produkční analýza, náklady

firmy.

5. Dokonalá konkurence.

6. Monopol. Náklady mrtvé váhy.

7. Monopolistická konkurence.

8. Produkční funkce (Cobb-Douglasova, Leontiefova, CES). Izokvanty. Mezní míra technické substituce –

MRTS, mezní produkt – MP, průměrný produkt – AP. Výnosy z rozsahu.

9. Maximalizace zisku. Podmínky 1. řádu. Poptávky po vstupech. Odvození nabídkové funkce.

10. Minimalizace nákladů. Izokosty. Podmínky 1. řádu. Poptávky po vstupech.

11. Duopol: Cournotův a Stackelbergův model.

12. Kartel: dokonalý a nedokonalý.

13. Teorie her. Nashova rovnováha v čistých a smíšených strategiích pro statické hry.

Osnova cvičení:

1. Úvod do optimalizace. Formulace optimalizačního problému.

2. Množiny, funkce, vlastnosti řešení, Lagrangeova metoda, komplementární podmínky optima.

3. Různé typy preferencí, užitkové funkce pro různá preferenční uspořádání.

4. Procvičování: Spotřebitelský výběr, poptávky.

5. Odvozováni důchodových a cenových elasticit poptávek. Počítání substitučního a důchodového efektu.

6. Odvozování hicksovských poptávek a nepřímých užitkových funkcí, užití Shephardovy věty.

7. Odvozování nepřímých užitkových funkcí, užití Royovy identity, příklady na Slutského rovnici.

8. Měření kompenzujících a ekvivalentních variací pomocí výdajové funkce.

9. Příklady na projevené preference a cenové indexy; čisté poptávky a efekt počátečního vybavení

10. Příklady: nabídka práce, PV, FV, mezičasový výběr, reálná úroková míra a hodnocení investic, výběr za nejistoty, optimální pojištění.

Cíle studia:

Znalosti:

Studenti budou znát strukturu mikroekonomické analýzy, její předměty a metody. Zejména různé modely spotřebitele, různé modely trhu a základy teorie her.

Na prvním cvičení probereme úvod do optimalizace a formulaci optimalizačního problému (případ funkce jedné proměnné). Cvičení budou probíhat podle látky z přednášek. Proto prosím docházka je povinná.

Schopnosti:

Používat základní nástroje mikroekonomické analýzy, využívat postupy odvozené z těchto modelů k řešení ekonomických úloh.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Frank, Robert H.: Mikroekonomie a chování, Svoboda-Libertas,1. vydání, 1995.

[2] Varian, H. R.: Mikroekonomie, moderní přístup, český překlad, Victoria publishing, první vydání, 1995.

Doporučená literatura:

[3] Gravelle, H. - Rees, R.: Microeconomics, Prentice Hall, třetí vydání, 2004.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11347205.html