Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminář a exkurze 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
11SMEX2 Z 4 2P+2S
Garant předmětu:
Jan Drahokoupil, Petr Kolenko
Přednášející:
Jan Drahokoupil, Petr Kolenko
Cvičící:
Jan Drahokoupil, Petr Kolenko
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Exkurze studentů na vybraná pracoviště partnerských vysokých škol a ústavů AV ČR. Studium a praktická demonstrace moderních experimentálních metodik ve fyzice pevných látek. Diskuse nad průběžnými výsledky vlastních výzkumných úkolů, diplomových a doktorandských projektů presentovaných jednotlivými řešiteli a nad zajímavými aktuálními tématy.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Zvané přednášky vědeckých pracovníků partnerských pracovišť.

•Exkurze na na vybraná pracoviště partnerských vysokých škol a ústavů AV ČR.

•Prezentace nově získaných vědomostí k moderním experimentálním technikám fyziky pevných látek.

•Prezentace aktuální literatury.

•Prezentace vlastních výsledků výzkumných úkolů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti: Přehled o aktualních trendech a výsledcích v jednotlivých oblastech výzkumu.

Schopnosti: Schopnost prezentace vlastních výsledků

Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6521606.html