Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Sociální systémy a jejich simulace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01SSI KZ 4 2+1 česky
Garant předmětu:
Milan Krbálek
Přednášející:
Marek Bukáček, Milan Krbálek
Cvičící:
Marek Bukáček, Milan Krbálek
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Předmět se věnuje problematice modelování sociálních systémů. To zahrnuje stochastické metody a metody statistické fyziky pro popis a analytické řešení systému se sociální interakcí, implementaci vybraných modelů v simulacích a porovnání výsledků počítačových simulací s empiricky získanými daty.

Požadavky:

Kurzy pravděpodobnosti a matematické statisticky, základní kurz statistické fyziky, kurz programování v MATLABu (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01PRST, 01SM, 02TSFA, 18MTL).

Osnova přednášek:

1. Interdisciplinární aspekty kvantitativní sociodynamiky, základní terminologie,

2. Klasifikace modelů, základní nástroje pro simulaci,

3. Celulární automaty a částicové systémy na mřížce,

4. TASEP, Nagel-Schreckenbergův model, Floor field model,

5. Víceproudé komunikace v celulárních modelech dopravy,

6. Modely založené na ODR,

7. Car-following modely,

8. Social force model veakuace místnosti,

9. Kalibrace a validace parametrů modelu,

10. Metody měření fundamentálního diagramu,

11. Přehled experimentálních studií,

12. Vlastnosti modelů ve stacionárním stavu.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1. Počítačová simulace vybraných modelů,

2. Stacionární řešení vybraného modelu,

3. Zpracování dat z modelu/experimentu.

Cíle studia:

Znalosti:

Matematický popis systému se sociální interakcí,

Přehled modelů užívaných pro simulaci sociálních systémů,

Použití stochastických metod a metod statistické fyziky pro jejich popis.

Schopnosti:

Implementace modelů na výpočetní technice,

Zpracování a porovnání výsledků simulací s empirickými daty.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] D. Helbing, Quantitative Sociodynamics: Stochastic Methods and Models of Social Interaction Processes, Kluwer Academic, Dordrecht, 1995.

[2] A. Schadschneider, D. Chowdhury, K. Nishinari: Stochastic transport in complex systems, Elsevier BV., Oxford, 2011.

Doporučená literatura:

[3] W. Weidlich, Sociodynamics - a systematic approach to mathematical modelling in the social sciences, CRC Press, 2000.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5001306.html