Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminář 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16SEM2 Z 2 0+2
Garant předmětu:
Kateřina Pilařová
Přednášející:
Cvičící:
Kateřina Pilařová
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Studenti prezentují výsledky svých diplomových prací před ostatními účastníky semináře. Studenti dále v rámci tohoto předmětu vypracují článek do odborného časopisu, který shrnuje výsledky jejich diplomové práce.

Požadavky:

16DPJI1 nebo 16DPRF1

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Úvodní přednáška o tvorbě a předvedení prezentace a práci s odbornou literaturou

2.-12. Prezentace účastníků semináře

Cíle studia:

Znalosti:

Získání a prověření prezentačních dovedností.

Schopnosti:

Zlepšení prezentačních dovedností.

Studijní materiály:

(1) Výklad ČSN ISO 690:2022 (01 0197) Bibliografické citace [online]. In: . [cit. 2023-12-21]. Dostupné z: https://www.citace.com/Vyklad-CSN-ISO-690-2022.pdf

(2) Další literatura v závislosti na zadání diplomové práce.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11288205.html