Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pokročilý kurz sdílení tepla

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
17XPST ZK
Garant předmětu:
Dušan Kobylka
Přednášející:
Dušan Kobylka
Cvičící:
Dušan Kobylka
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Cíle předmětu:

Získat komplexní znalosti a schopnosti popisu fyzikálních dějů a termohydraulického výpočtu aktivní zóny a primárního okruhu v nominálních, přechodových i havarijních analýzách. Rozšířit základní znalosti získané v kurzech magisterského studia z oblastí termohydrauliky aktivní zóny.

Obsahové zaměření:

Předmět se zaměřuje na vybrané případy sdílení tepla a proudění potřebné pro teoretický popis odvodu tepla z aktivní zóny a dalších částí primárního okruhu.

Základní témata:

1. Dvoufázové proudění se zaměřením na havarijní podmínky, kritický tok dvoufázové směsi.

2. Konvekce v aktivní zóně v havarijních podmínkách.

3. Konvekce a kondukce v transientních situacích.

4. Proudění a konvekce v deformované aktivní zóně a speciálních geometriích.

5. Proudění v uzavřené smyčce (transienty, přirozená konvekce,?).

6. Výpočet aktivní zóny přístupem porézního média.

7. Výpočetní kódy a jejich využití v analýzách probíraných jevů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Dvoufázové proudění se zaměřením na havarijní podmínky, kritický tok dvoufázové směsi.

2. Konvekce v aktivní zóně v havarijních podmínkách.

3. Konvekce a kondukce v transientních situacích.

4. Proudění a konvekce v deformované aktivní zóně a speciálních geometriích.

5. Proudění v uzavřené smyčce (transienty, přirozená konvekce,?).

6. Výpočet aktivní zóny přístupem porézního média.

7. Výpočetní kódy a jejich využití v analýzách probíraných jevů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat komplexní znalosti a schopnosti popisu fyzikálních dějů a termohydraulického výpočtu aktivní zóny a primárního okruhu v nominálních, přechodových i havarijních analýzách. Rozšířit základní znalosti získané v kurzech magisterského studia z oblastí termohydrauliky aktivní zóny.

Studijní materiály:

Základní:

1. N. E. Todreas, M. S. Kazimi: Nuclear Systems, Volume 1, Thermal Hydraulic Fundamentals, CRC Press, 2012.

2. N. E. Todreas, M. S. Kazimi: Nuclear Systems, Volume 2, Elements of Thermal Hydraulic Design, CRC Press, 2001.

3. M. Favre-Marinet, S. Tardu: Convective Heat Transfer, Solved Problems, John Wiley & Sons, Inc., 2009.

Doporučená:

4. L. S. Tong, J. Weisman: Thermal Analysis of Pressurized Water Reactors, American Nuclear Society, Illinois USA, 1996.

5. S. M. Ghiaasiaan: Convective Heat and Mass Transfer, Cambridge University Press, 2011.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4606906.html