Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Výzkumný úkol 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VUV2 KZ 8 0P+8C česky
Vztahy:
Předmět 17VUV2 nelze zapsat s předmetem 17VUV1 ve stejném semestru.
Garant předmětu:
Dušan Kobylka
Přednášející:
Cvičící:
Dušan Kobylka
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Výzkumný úkol na zvoleném tématu probíhá pod vedením vybraného školitele, na základě zadání schváleného garantem oboru a vedoucím katedry. Školitel pravidelně dohlíží na činnost studenta v průběhu semestru formou osobních schůzek a konzultací.

Požadavky:

Absolvování 17VUV1

Osnova přednášek:

Téma výzkumného úkolu a pokyny pro její vypracování jsou obsaženy v zadání. Klasifikovaný zápočet je studentovi udělen, jestliže splní požadavky zadání práce a odevzdá řádně vypracovaný výzkumný úkol dle formálních pravidel předepsaných katedrou a obhájí jej před komisí určenou garantujícím pracovištěm.

Osnova cvičení:

Téma výzkumného úkolu a pokyny pro její vypracování jsou obsaženy v zadání. Klasifikovaný zápočet je studentovi udělen, jestliže splní požadavky zadání práce a odevzdá řádně vypracovaný výzkumný úkol dle formálních pravidel předepsaných katedrou a obhájí jej před komisí určenou garantujícím pracovištěm.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6385006.html