Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Chemická termodynamika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15CHT ZK 4 3+0
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Termodynamické systémy; termodynamické vlastnosti; ideální plyny; reálné plyny; první věta termodynamická; druhá věta termodynamická; třetí věta termodynamická; termodynamická rovnováha; fázová rovnováha; chemická rovnováha.

Požadavky:

Diferenciální a integrální počet, obecná chemie

Osnova přednášek:

1.Stavové veličiny a vztahy

2.Nultá a první věta termodynamická

3.Reakční tepla

4.Druhá věta termodynamická

5.Třetí věta termodynamická

6.Termodynamická rovnováha

7.Fázová rovnováha jednosložkového systému

8.Ideální a reálné roztoky

9.Fázové diagramy dvou- a troj- složkových systémů

10.Chemická rovnováha

11.Rovnovážná konstanta

12.Stupeň přeměny

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se základy fenomenologické termodynamiky: Termodynamické systémy; termodynamické vlastnosti; ideální plyny; reálné plyny; první věta termodynamická; druhá věta termodynamická; třetí věta termodynamická; termodynamická rovnováha; fázová rovnováha; chemická rovnováha

Studijní materiály:

Povinná literatura:

V. Múčka: Chemická termodynamika, 5. vydání, Vydavatelství ČVUT, Praha 2003

Doporučená literatura

1.E. Hála: Úvod do chemické termodynamiky, Academia, Praha 1975

2.W.J. Moore: Fyzikální chemie, SNTL, Praha 1979

3. Atkins P., de Paula J.: Physical Chemistry, seventh edition. Oxford University press, Oxford, New York 2002.

4. Zumdahl, S.: Chemical principles, fifth edition, Houghton Mifflin Company, Boston, NewYork, 2005

5.Chang, R.: Chemistry, ninth edition, McGraw-Hill, New York, 2007

Poznámka:

Chemická termodynamika

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11300405.html