Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Laboratorní cvičení z fyziky 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02LCF2 Z 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Jaroslav Bielčík
Přednášející:
Cvičící:
Jaroslav Bielčík
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Elektrické a magnetické pole, mikrovlny, Rtg a gama záření, geometrická optika.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Kondenzátor, elektrostatické pole.

2. Hysterezní smyčka.

3. RLC obvody, nucené a tlumené kmity.

4. Balmerova série vodíku.

5. Rentgenové spektrum Mo anody.

6. Geometrická optika.

7. Mikrovlny.

8. Polarizované světlo.

9. Interference a ohyb světla.

10. Termická emise elektronů.

11. Měrný náboj elektronu, Dosah alfa částic v látce.

12. Měření spektra gama záření.

Cíle studia:

Znalosti:

Měřící a vyhodnocovací metody, různé experimentální postupy - elektrické a magnetické pole, mikrovlny, gama záření, geometrická optika.

Schopnosti:

Aplikace uvedených metod na konkrétní fyzikální experimenty, zpracování výsledků a jejich zhodnocení

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Kolektiv KF: Fyzika I - Laboratorní cvičení, ČVUT Praha 1998

Doporučená literatura:

[2] Kolektiv KF: Fyzikální praktikum I, ČVUT Praha 1989

Studijní pomůcky:

laboratoř katedry fyziky

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23098105.html