Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Jaderné elektrárny

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D15JE ZK
Garant předmětu:
Ľubomír Sklenka
Přednášející:
Tomáš Bílý, Ľubomír Sklenka
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Prvá část předmětu komplexně pojednává o jaderné energetice a zvláště pak o dosavadním vývoji energetických reaktorů, palivových článků, řídících bezpečnostních systémů. Druhá část předmětu je věnována chemickým a radiochemickým aspektům provozu jaderné elektrárny.

Požadavky:

Základní znalosti z reaktorové fyziky, jaderné chemie a anorganické chemie

Osnova přednášek:

1) chronologické řazení reaktorů do IV. generací a jejich specifika;

2) současná situace (v provozu nejvíce reaktorů II. generace), jako III. generace jsou označovány reaktory, t.č. projektované, se zvýšenou spolehlivostí, bezpečnosti a životností, např. projekt evropského PWR (EPR) a VVER 2006,

3) reaktory IV. generace - perspektiva pro 21. století; iniciativa GIF a INPRO, šest zvolených koncepcí,

4) principy úpravy vod, detailně jsou pojednávány aplikace měničů iontů a jejich vlastnosti, úprava neradioaktivních i radioaktivních vod a kalů, zpracování a ukládání odpadů a problematika koroze.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

doktorand získá: (1) znalosti o současném stavu světové, evropské a české jaderné energetiky, o různých typech reaktorů, především pak o koncepci a konstrukci tlakovodních reaktorů provozovaných v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. Dále, znalosti o procesech úpravy neaktivních (napájecích) i radioaktivních vod, o způsobu zpracování a likvidace (ukládání) radioaktivních odpadů, rovněž získá základní informace o principech a riziku koroze konstrukčních materiálů.; (2) schopnosti orientovat se v dané problematice, uplatnit získané znalosti v dalších oborech (např., dynamika reaktorů, bezpečnost jaderných elektráren) a posoudit problematiku výstavby nového jaderného zdroje. Dále, schopnosti řešit technologické problémy úpravy aktivních i radioaktivních vod i zpracování radioaktivních odpadů

Studijní materiály:

Základní:

1.B. Heřmanský: Jaderné reaktory I. a II

(učební texty, Katedra jaderných reaktorů, FJFI ČVUT), 2010.

2.K. Štamberg, R. Silber: Chemie provozu jaderných elektráren (učební texty? přepracované vydání, Katedra jaderné chemie, FJJFI ČVUT), 2007. http://www.fjfi.cvut.cz/kjch/

Doporučená:

3.F. Janouch: Jaderná energetika v evropském kontextu, 2008, Senát parlamentu ČR

4.Generation IV Roadmap Technology Goals for Generation IV Nuclear Energy Systems, December 2002, US DOE NERAC, GIF-019

5.Kremer a kol.: Chemická problematika jaderné elektrárny, 1990, Koncernové a výcvikové středisko ČEZ, Brno

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4582206.html