Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Radioterapie-klinická praxe

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16RTKP Z 4 2t
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Praxe v oblasti radiologické techniky v radioterapii organizovaná se smluvně zajištěnými partnery v nemocnicích.

Požadavky:

16RFRT2

Osnova přednášek:

1. Parametry ozařovačů s Co-60

2. Parametry Leksellova gama nože

3. Parametry „afterloadingových“ systémů

4. Mechanické testy lineárního urychlovače a radioterapeutického simulátoru

5. Kalibrace lineárního urychlovače pomocí měření absolutní dávky v referenčních podmínkách - fotonové

6. Elektronové svazky

7. Relativní dozimetrická měření lineárního urychlovače - fotonové, elektronové svazky

8. In-vivo dozimetrie pomocí TLD a diod

9. praktické cvičení s počítačovým plánovacím systémem

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Získání základní představy o náplni činnosti a odpovědnosti radiologického technika na pracovišti, seznámení se s klinickým pracovištěm.

Schopnosti:

Praktická cvičení z rutinních (dozimetrických a jiných) úkolů pod vedením zkušeného radiologického technika případně fyzika.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Faiz M. Khan, The Physics of Radiation Therapy

Doporučená literatura:

[2] Jacob Van Dyk, The Modern Technology of Radiation Oncology: A Compendium for Medical Physicists and Radiation Oncologists, Steel, Washington

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24190605.html