Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elementary Introduction to Graph Theory

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01EIGR KZ 2 2+0 anglicky
Garant předmětu:
Zuzana Masáková
Přednášející:
Petr Ambrož
Cvičící:
Petr Ambrož
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Obsahem předmětu je výklad základů teorie grafů, doplněný přehledem běžných grafových algoritmů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základní kombinatorické počítání.

2. Pojem grafu.

3. Stromy a kostry.

4. Eulerovské tahy a hamiltonovské kružnice.

5. Toky v sítích.

6. Barevnost a párování.

7. Rovinné grafy.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Základy teorie grafů.

Schopnosti:

Orientace v základních grafových algoritmech a jejich použití při řešení praktických úloh.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J.A. Bondy, U.S.R. Murty: Graph theory. Graduate Texts in Mathematics 244. Springer, New York, (2008).

Doporučená literatura:

[2] M. Bóna. A Walk Through Combinatorics. World Scientific, Singapoore (2006)

[3] Ján Plesník. Grafové algoritmy. Veda, Bratislava, (1983).

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4081506.html