Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Praktikum z laserové medicíny

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12PLM KZ 6 4 česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Fyzika laserů (12FLA)
Garant předmětu:
Helena Jelínková
Přednášející:
Helena Jelínková
Cvičící:
Helena Jelínková, Michal Němec
Předmět zajišťuje:
katedra fyzikální elektroniky
Anotace:

Praktické ověření interakce laserového záření s preparátem nahrazujícím tkáň

Požadavky:

Základní přednášky z laserové techniky a laserové medicíny.

Osnova přednášek:

Příprava experimentů

Charakterizace záření jednotlivých laserů

Interakce záření Nd:YAG laseru s preparátem nahrazujícím měkkou tkáň

Interakce záření Er:YAG laseru s preparátem nahrazujícím měkkou tkáň

Interakce záření Er:YAG laseru s preparátem nahrazujícím tvrdou tkáň

Interakce záření diodového laseru s látkou umožňující odstranění povlaku zubní skloviny

Vypracování laboratorních protokolů

Osnova cvičení:

Příprava experimentů

Charakterizace záření jednotlivých laserů

Interakce záření Nd:YAG laseru s preparátem nahrazujícím měkkou tkáň

Interakce záření Er:YAG laseru s preparátem nahrazujícím měkkou tkáň

Interakce záření Er:YAG laseru s preparátem nahrazujícím tvrdou tkáň

Interakce záření diodového laseru s látkou umožňující odstranění povlaku zubní skloviny

Vypracování laboratorních protokolů

Cíle studia:

Znalosti:

Interakce laserového záření s tkání.

Schopnosti:

Praktická ukázka interakce laserového záření s preparátem nahrazujícím tkáň

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Přednášky z předmětu Aplikace laserů v medicíně

Doporučená literatura:

[1] M.Vrbová a kolektiv, Oborová encyklopedie „Lasery a moderní optika“, Prometheus, Praha 1994

Studijní pomůcky a učebny

[1] Laboratoř laserového praktika, Trojanova ul., Praha

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24910405.html