Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Zpracování a rozpoznávání obrazu 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01ROZP2 ZK 4 2+1 česky
Vztahy:
Předmět 01ROZP2 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 01SU1 (vztah je symetrický)
Předmět 01ROZP2 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 01ROZRF2 (vztah je symetrický)
Předmět 01ROZP2 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 01SU1 (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Jan Flusser
Přednášející:
Jan Flusser
Cvičící:
Jan Flusser
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Předmět je přímým pokračováním úvodního kurzu ROZ1. Hlavní pozornost je věnována obecné teorii příznakového rozpoznávání (klasifikace) a její aplikaci na rozpoznávání 2-D objektů v digitálních obrazech. Výklad teorie bude doprovázen ukázkami experimentů a praktických aplikací. Cvičení probíhají v počítačových laboratořích, programování je v jazyce MATLAB.

Požadavky:

Absolvování ROZ1.

Osnova přednášek:

[1] Příznakový popis rovinných objektů

[2] Invariantní příznaky, Fourierovy deskriptory, momentové invarianty, diferenciální invarianty

[3] Teorie příznakového rozpoznávání, klasifikátory s učením a bez učení, NN-klasifikátor, lineární klasifikátor, Bayesův klasifikátor

[4] Shluková analýza v postroru příznaků, iterační a hierarchické metody

[5] Metody výběru příznaků a redukce dimenzionality

Osnova cvičení:

[1] 2D příznaky jednoduché

[2] Fourierovy deskriptory

[3] Základní klasifikační algoritmy

[4] Shluková analýza - jednoduché příklady

Cíle studia:

Znalosti:

Základy rozpoznávání objektů.

Schopnosti:

Orientace v přednášené problematice a samostatná aplikace teorie.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Duda R.O. et al., Pattern Classification, (2nd ed.), John Wiley, New York, 2001

Doporučená literatura:

[2] Pratt W. K.: Digital Image Processing (3rd ed.), John Wiley, New York, 2001

Studijní pomůcky:

Přednášející poskytuje kompletní materiály k přednáškám i cvičením na svých webových stránkách http://zoi.utia.cas.cz/ROZ2

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3947306.html