Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Plynové a rentgenové lasery

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12RGL KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Alexandr Jančárek
Přednášející:
Alexandr Jančárek
Cvičící:
Alexandr Jančárek
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Plynové a plazmatické lasery, jejich obecné vlastnosti a odlišnosti od jiných laserů. Principy buzení plynových laserů, lasery dle typu aktivního prostředí, atomové a molekulární, vysoce výkonný CO2 laser, excimerové a exciplexové lasery, chemické a gasodynamické, lasery na parách kovu, jiné plynové lasery. Principy buzení rentgenových laserů a jejich aplikace.

Požadavky:

Znalost základů teorie laseru na úrovni základního bakalářského kursu.

Osnova přednášek:

1. Plynové a plazmatické lasery – vymezení pojmu

2. Principy buzení plynových laserů

3. Atomové lasery

4. Molekulární lasery

5. CO2 a CO lasery

6. Excimerové a exciplexové lasery

7. Chemické a gasodynamické lasery

8. Lasery na parách kovu

9. Jiné plynové lasery

10. Rentgenové lasery - principy buzení

11. Rentgenové lasery a jejich aplikace

12. Exkurze k výkonnému laseru

13. Referáty

14. Test

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Teorie a technika plynových a rentgenových laserů

Schopnosti:

Schopnost aplikace nabytých znalostí v rozvoji výše uvedené oblasti

Studijní materiály:

Povinná lieratura:

[1]Kawachi, T. et al.: X-Ray Lasers 2016, Springer, Cham 2018

[2]Masamori Endo: Gas Lasers, CRC Press, N.Y. 2007

Doporučená literatura:

[3] Boutet, S. et al.: X-Ray Free Electron Lasers, Springer, Cham 2018

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6309906.html