Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ruština Z2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04XRZ2 Z 2 0+4 česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 04XRZ2 je, že student získal v některém z předchozích semestrů zápočet z předmětu 04XRZ1
Zápočet z předmětu 04XRZ2 v některém z předchozích semestrů je podmínkou pro zapsání předmětu 04XRZ3
Garant předmětu:
Zhanna Isaeva
Přednášející:
Cvičící:
Zhanna Isaeva
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Umožní jednoduchou komunikaci v běžných denních situacích a četbu s porozuměním jednoduchým, krátkým subtechnickým textům. Student bude umět hovořit v krátkých větách bez výrazných chyb, které by bránily porozumění, bez větších potíží přečte nahlas kratší souvislý text i bez označených přízvuků, rozšíří si výrazně slovní zásobu a zvládne další gramatické struktury. Je schopen graficky spolehlivě zvládnout azbuku a písemně se vyjádřit.

Požadavky:

výstupní znalosti kurzu RZ1

Osnova přednášek:

učebnice: Raduga po-novomu 1

Lekce 8

učebnice: Raduga po-novomu 2

Lekce 1 - 4

text o ČVUT

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídají výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Morfologické, fonetické, syntaktické a lexikální: opakování a prohlubování správné výslovnosti přízvučných a nepřízvučných samohlásek, měkkých a tvrdých souhlásek, větná intonace, pohyblivý přízvuk, zvratná slovesa, změna kmenových souhlásek u sloves, infinitivní věty, deklinace substantiv, konjugace dalších sloves, řadové číslovky, slovní zásoba z oblasti seznamování, dopisování, volného času, školství, orientace po městě, nakupování

Schopnosti:

Jednoduše komunikovat v běžných denních situacích, číst s porozuměním jednoduché, krátké i subtechnické texty, hovořit v krátkých větách bez výrazných chyb, které by bránily porozumění, přečíst nahlas bez větších potíží kratší souvislý text i bez označených přízvuků, graficky spolehlivě zvládnout azbuku a písemně se vyjádřit o sobě a svých přáních

Splnění podmínek pro postup do vyššího kurzu RZ3

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] S. Jelínek, L.F. Alexejeva, R. Hříbková, H. Žofková, Raduga po-novomu 1, 2 Fraus, Plzeň 2011 (učebnice)

[2] S. Jelínek, L.F. Alexejeva, R. Hříbková, H. Žofková, Raduga po-novomu 1, 2 Fraus, Plzeň 2011 (pracovní sešit)

[3] M. Čechová, Doplňující texty a materiály pro výuku ruštiny, 2015 výukové materiály katedry, vzniklo na KJ FJFI ČVUT

[4] M. Čechová, Homepage, 2015 http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~cechomil/[online], navštíveno 28. 5. 2018

Doporučená literatura:

[5] S. Jelínek, L.F. Alexejeva, R. Hříbková, H. Žofková, Raduga po-novomu 1, 2 Fraus, Plzeň 2011 (metodická příručka)

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7248706.html