Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bakalářská práce 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15BPCH1 Z 5 0+5 česky
Vztahy:
Předmět 15BPCH1 nelze zapsat s předmetem 15BPCH2 ve stejném semestru.
Garant předmětu:
Václav Čuba
Přednášející:
Cvičící:
Lucie Baborová, Jan Bárta, Pavel Bartl, Václav Čuba, Kateřina Čubová, Martin Daňo, Petr Distler, Iveta Terezie Hošnová, Mojmír Němec, Barbora Neužilová, Xenie Popovič, Lenka Prouzová Procházková, Miroslava Semelová, Aleš Vetešník, Martin Vlk
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Rešeršní práce a výsledky výzkumu.

Požadavky:

Znalosti chemie na úrovni zakončených kurzů základních chemických oborů pro odbornou chemii.

Osnova přednášek:

Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:

samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.

Studijní materiály:

Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Poznámka:

Bakalářská práce 1

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24872605.html