Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Teoretická fyzika 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02TEF1 Z,ZK 4 2+2 česky
Garant předmětu:
Igor Jex
Přednášející:
Petr Novotný
Cvičící:
Petr Novotný, Filip Petrásek, Stanislav Skoupý
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět představuje úvod do analytické mechaniky (nerelativistické). Posluchači se seznámí se základními pojmyLagrangeova formalismu a jeho elementárními aplikacemi na konkrétní fyzikální problémy jako problém dvoutěles, pohyb soustavy vázaných hmotných bodů a tuhého tělesa. V návaznosti na Lagrangeův formalismus jsou dálestudovány obecné principy mechaniky - principy diferenciální a integrální (variační). Předmět je první částí kursuklasické teoretické fyziky (02TEF1, 02TEF2).

Požadavky:

02MECHZ

Osnova přednášek:

1. Matematický aparát

2. Kritické zhodnocení newtonovské mechaniky

3. Lagrangeova funkce, vazby, obecné souřadnice

4. Lagrangeovy rovnice

5. Symetrie Lagrangeovy funkce a zákony zachování

6. Věta o viriálu

7. Problém dvou těles

8. Kmity soustav hmotných bodů

9. Dynamika tuhého tělesa, Eulerovy rovnice

10. Statická rovnováha, princip virtuálních posunutí

11. Diferenciální principy (d ́Alembertův, Jourdainův, Gaussův, Hertzův)

12. Integrální principy (Hamiltonův, Maupertuisův a Jacobiho)

Osnova cvičení:

Procvičování příkladů na probraná témata – odpovídá osnově přednášky výše.

Cíle studia:

Znalosti:

Naučit se základy analytické mechaniky. Jde o součást kursu klasické teoretické fyziky na FJFI.

Schopnosti:

Aplikace metod teoretické fyziky na řešení konkrétních úloh.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] I.Štoll, J. Tolar, I. Jex, Klasická teoretická fyzika, nakl. Karolinum, Praha 2017

[2] L.D. Landau, E.M. Lifšic, Course of Theoretical physics, Elsevier, 2013

[3] G. Joos, I. Freeman: Theoretical Physics, Courier Corp. 2013.

Doporučená literatura:

[4] V. Trkal, Mechanika hmotných bodů a tuhého tělesa, Nakl. ČSAV, Praha 1956

Poznámka:
Další informace:
https://physics.fjfi.cvut.cz/studium/predmety/67-02tef1
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24688705.html