Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy zpracování experimentálních dat

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16ZEDB ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Kateřina Pilařová
Přednášející:
Kateřina Pilařová
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Statistické metody pro zpracování experimentálních dat; jednorozměrná data; kalibrace; regrese; vícerozměrná data.

Požadavky:

.

Osnova přednášek:

1. Úvod

2. Charakteristiky statistických rozdělení (jednorozměrná data)

3. Průzkumová analýza dat

4. Testování hypotéz

5. Analýza rozptylu (ANOVA)

6. Korelační analýza

7. Lineární regrese

8. Principy nelineární regrese

9. Kalibrace

10. Interpolace a aproximace

11. Základy statistické analýzy vícerozměrných dat - vstupní data

12. Statistická analýza vícerozměrných dat - testy vlastností

13. Vícerozměrná statistická analýza - metody s latentními proměnnými

14. Vícerozměrná statistická analýza - klasifikační metody

Osnova cvičení:

.

Cíle studia:

Znalosti:

Seznámení s praktickým použitím statistických metod ke zpracování experimentálních dat.

Schopnosti:

Samostatné zpracování experimentálních dat.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] M. Meloun, J. Militký, Statistická analýza experimentálních dat, ACADEMIA Praha 2004

Doporučená literatura:

[2] M. Meloun, J. Militký, M. Hill, Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech, ACADEMIA Praha 2005

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1886606.html