Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Urychlovače v medicíně a technice

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16UMT KZ 1 1P+0C
Garant předmětu:
Kamil Augsten
Přednášející:
Kamil Augsten
Cvičící:
Kamil Augsten
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Úvod do urychlovačů, jejich historie, klasifikace a popis parametrů. Popis iontových zdrojů, všech typů lineárních urychlovačů (elektrostatické, indukční, rezonanční), kruhových urychlovačů (indukční, rezonanční, synchrotrony) a dalších technologií na urychlovačích. Velký důraz je kladen na využití urychlovačů, především v medicíně a technice (průmysl), ale i v základním výzkumu, s konkrétními příklady.

Požadavky:

Znalost základů jaderné fyziky, dozimetrie a detekce ionizujícího záření.

Osnova přednášek:

1. Klasifikace urychlovačů

2. Iontové zdroje

3. Lineární urychlovače

4. Kruhové urychlovače

5. Využití urychlovačů – medicína a synchrotronové záření

6. Využití urychlovačů – technika a základní výzkum

7. Technika na urychlovačích

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Typy a principy jaderných reaktorů, palivový cyklus, řízení jaderného reaktoru, radiační ochrana v jaderné energetice, typy urychlovačů a jejich využití.

Schopnosti:

Získání znalostí o principu a typech jaderných reaktorů a urychlovačů, s jejich použitím a s principy radiační ochrany souvisejícími s jejich provozem.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] S. Humphries, Jr., Principles of Charged Particle Acceleration, Dover Publications 2012.

[2] E. Wilson, An Introduction to Particle Accelerators, Oxford University Press, Oxford 2010.

Doporučená literatura:

[3] H. Wiedemann: Particle Accelerator Physics (4th Edition), Springer 2015

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6370406.html