Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Koloidní chemie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15KOCH ZK 3 2+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Dispersní systémy, kinetické a optické vlastnosti dispersí, průchod membránou. Vlastnosti fázových rozhraní, povrchová energie a smáčení, adsorpce, elektrická dvojvrstva, elektrokinetické jevy. Lyofobní soly a suspenze, aerosoly, emulze a pěny, lyofilní koloidní roztoky, gely.

Požadavky:

Porozumění přednášce podmiňují základní znalosti fyziky, chemie a matematiky v rozsahu vyučovaném na bakalářském stupni

Osnova přednášek:

1.Dispersní systémy, hlavní vlastnosti hrubých a koloidních dispersí.

2.Kinetické vlastnosti dispersních systémů.

3.Dialýza a ultrafiltrace.

4.Optické vlastnosti dispersních systémů.

5.Povrchová energie a smáčení.

6.Adsorpce z roztoků na pohyblivých rozhraních.

7.Adsorpce plynů na tuhých látkách.

8.Náboj povrchu, elektrokinetické jevy.

9.Lyofobní soly a suspenze.

10.Aerosoly.

11.Emulze a pěny.

12.Lyofilní vysokomolekulární koloidy.

13.Asociativní koloidy a gely.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Naučit studenty základním poznatkům o fyzikální chemii koloidních systémů a fyzikálně chemických jevech a procesech probíhajících na površích.

Studijní materiály:

1.Povinná: L. Bartovská, M. Šišková: Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav, skripta VŠCHT Praha, 1999.

2.Doporučená: J. Pouchlý: Fyzikální chemie makromolekulárních a koloidních soustav, vydavatelství VŠCHT VŠCHT Praha, 2008.

3.E.D.Shchukin et al.: Colloid and Surface Chemistry, Elsevier Science B.V., Amsterdam 2001.

Poznámka:

Koloidní chemie

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11301305.html