Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Exkurze

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17EXE Z 2 1XT česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 17EXE je, že si student v některém z předchozích semestrů zapsal předmět 17BPJI1
Garant předmětu:
Evžen Losa
Přednášející:
Cvičící:
Evžen Losa
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s institucemi a průmyslem navázaným na jadernou energetiku v České republice. Obsah předmětu je proměnlivý podle možností podniků, které do něj jsou zapojeny, ale vždy pokrývá základní oblasti: (i) výzkum, vývoj a inženýrská činnost (např. ÚJV a.s., CV Řež s.r.o., ÚJF AVČR, ŠKODA JS a.s.), (ii) palivový cyklus (např. UJP PRAHA a.s., SÚRAO, ČEZ a.s.), (iii) produkce elektrické energie a tepla (ČEZ a.s.), (iv) dohled a radiační ochrana (SÚJB, SÚRO). Časová dotace předmětu je jeden celý pracovní týden (pět dnů), který bude rovnomě rozdělen do výuky v semestru a částečně do zkouškového období.

Požadavky:

Účast na exkurzích, případné referáty při absenci na exkurzi, korektura textu.

Osnova přednášek:

Předmět nemá pevnou strukturu a liší se podle aktuální nabídky a možností institucí, ke kterým je exkurze pořádána. Obdobně není stanoven přesný časový harmonogram. Příkladem standardní náplně předmětu je následující program:

1.Jaderná elektrárna Temelín: infocentrum, strojovna, venkovní objekty, trenažér, beseda s pracovníky ETE

2.Jaderná elektrárna Dukovany: infocentrum, strojovna, venkovní objekty, trenažér, beseda s pracovníky EDU

3.Ústav jaderného výzkumu, Centrum výzkumu, Ústav jaderné fyziky, Řež: celková prezentace ÚJV, CV a ÚJF, návštěva experimentální haly, LVR-15, LR-0, někdy je rovněž přidán cyklotron či odpady

4.Ústav jaderných paliv, Státní ústav radiační ochrany: obecná informace o pracovišti, prohlídka laboratoří a experimentálních či monitorovacích zařízení

5.Škoda JS: představení společnosti, návštěva haly výroby pohonů reaktorů VVER a dalších lehkých součástí reaktorů (KNI, průchodky, těsnění), experimentální haly se smyčkami pro testování pohonů, trhacího stroje a reaktorové haly.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Vzhledem ke svému charakteru nemá předmět definovánu literaturu.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6303706.html