Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Informační systémy 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12INS1 Z,ZK 2 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Informační technologie a jejich provázanost, základy architektury databází (zejména síťových), provázanost kancelářského software s Intranetem a Internetem (MS Office System), MS Windows Server 2008 - XML), technologie elektronického podpisu, základy informačního managementu, úvod do projektu řízení, ekonomické aspekty informačních a řídících systémů, e-komerce,, „vizionářské“ přístupy k řešení úloh z oblasti aplikace informačních technologií a systémů.

Požadavky:

Počítačová gramotnost

Osnova přednášek:

1.Informační technologie a jejich provázanost, základy architektury databází (zejména síťových).

2.Provázanost kancelářského software s Intranetem a Internetem.

3.Technologie elektronického podpisu.

4.Základy informačního managementu, úvod do projektu řízení, ekonomické aspekty informačních a řídících systémů, e-komerce,

5.„Vizionářské“ přístupy k řešení úloh z oblasti aplikace informačních technologií a systémů.

6.Informační systém ČVUT.

Výuka probíhá jako kombinace přednášky, cvičení a semináře.

Osnova cvičení:

1.Informační technologie a jejich provázanost, základy architektury databází (zejména síťových).

2.Provázanost kancelářského software s Intranetem a Internetem.

3.Technologie elektronického podpisu.

4.Základy informačního managementu, úvod do projektu řízení, ekonomické aspekty informačních a řídících systémů, e-komerce,

5.„Vizionářské“ přístupy k řešení úloh z oblasti aplikace informačních technologií a systémů

6.Informační systém ČVUT.

Výuka probíhá jako kombinace přednášky, cvičení a semináře.

Cíle studia:

Znalosti:

Seznámení s počítačovými informačnmi systémy.

Schopnosti:

Orientace v používání počítačových informačních systémů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] http://cs.wikipedia.org - (informace, informatika, informační věda, informační systém, školní informační systém,

[2] http://www.wikipedia.org - (Information Science,Information Systems, Information Literacy, Information Technology, Information Management, Knowledge Management)

Aktuální odkazy a další informace: jsou poskytovány během výuky

Doporučená literatura:

{1] Externí odkazy na zdroje uvedené v povinné literatuře [1],[2]

Aktuální odkazy a další informace: jsou poskytovány během výuky

Studijní pomůcky:

Počítačová učebna kfe, Trojanova 13

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11326205.html