Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elektronika pro lasery

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12ELA ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Miroslav Čech, Jaroslav Pavel
Přednášející:
Jaroslav Pavel
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Cílem přednášky je získat rozšířené znalosti v oblastech napájecích zdrojů pro výbojky a polovodičové lasery, řízení opticko akustických modulátorů a Pockelsových cel, návrh vysokonapěťových zdrojů založených na piezoelementech, dále o principech Peltierových článků, pyrodetektorů a peak detektorů, jakož i o orientaci v oblasti řízení krokových motorů. Prezentována bude i oblast rychlých elektronických dějů a jejich vyhodnocování.

Požadavky:

Základní znalosti elektroniky, absolvování nebo souběžné studium předmětu Základy elektroniky nebo jeho ekvivalentu a předmětu Elektronika 3.

Osnova přednášek:

1.tranzistory HEXFET, IGBT - rekapitulace základních poznatků, zesilovače třídy A,B,C,D

2.čerpání laseru, princip a funkce zdroje pro výbojky VS 600

3.Princip a funkce střídačového zdroje PS 5012

4.mode locking, elektronické obvody pro opticko akustické modulátory

5.lavinové tranzistory, Marxův generátor, Q-spínání laseru, řízení Pockelsových cel

6.Peltierovy články, termočlánky, pyrodetektory a peak detektory

7.piezoelementy, zdroje vysokého napětí, generátory studené páry

8.diodové lasery a jejich napájecí zdroje, pulse forming

9.řízení krokových motorů, mikrokrokování, piezoelektrické motory

10.RLC obvody, Rogovského cívka, z-pinch

11.lock-in amplifier, kapalinové čočky, elektronika pro solární články

12.vzorkovací osciloskop, generace a měření rychlých impulsů, měření spínacích a vypínacích dob tranzistorů

13.elektronické obvody rychlých kamer, mikrokanálkový zesilovač

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Znalosti:

Cílem předmětu je prohloubit znalosti z oblasti elektroniky pro laserovou techniku.

Schopnosti:

Cílem předmětu je získání schopnosti samostatné práce s elekronikou pro laserovou techniku.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Walter Koechner, Solid-State Laser Engineering,ISBN-10:0-387-29094-X, Springer 2006

Doporučená literatura:

[1] Marty Brown,Practical Switching Power Supply Design,Motorola Academic Press 1990

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24911205.html