Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Komunikace s veřejností

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16KVR Z 2 2S
Garant předmětu:
Ivana Fojtíková
Přednášející:
Ivana Fojtíková
Cvičící:
Ivana Fojtíková
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy v oblasti sociální komunikace, přiblížit jim na praktických ukázkách různé aspekty plánování účinné komunikace a připravit je na možné situace, kdy budou nuceni komunikovat s laickou veřejností ve své odborné praxi.

Požadavky:

---

Osnova přednášek:

1.Představení kurzu, obsah kurzu, podmínky atestu.

2.Základy teorie komunikace, základní pojmy, komunikace o odborných tématech.

3.Hlavní cíl a dílčí cíle komunikace – příklady z praxe.

4.Cílové skupiny a základní komunikační sdělení, úloha sociologického výzkumu.

5.Komunikační kanály, jejich výběr a vhodnost – příklady z praxe.

6.Forma zpracování základních komunikačních sdělení – příklady z praxe.

7.Komunikační strategie a komunikační taktika – příklady z praxe.

8.Specifické nároky na zpracování komunikačních sdělení z oboru.

9.Tradiční a nová média, jejich využití – příklady z praxe.

10.Mediální gramotnost – identifikace extrémních názorů a způsob obrany před nimi.

11.Krizová komunikace a její specifika.

12.Příprava komunikační strategie – komplexní řešení příkladu z praxe.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.R. E. Lundgren, A. H. McMakin: Risk Communication: A Handbook for Communicating Environmental, Safety, and Health Risks, 6th Ed., Published by John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2018

2.A. J. Zaremba: Crisis Communication, Armonk: M. E. Sharpe, 2015

Doporučená literatura:

3.Z. Vybíral: Psychologie lidské komunikace, Praha, Portál, 2009

4.Š. Vymětal: Krizová komunikace a komunikace rizika, Praha, Grada, 2009

5.R. Johnson: Radiation Risk Communication: Issues and Solutions, published by Medical Physics Pub Corp, 2010

6.J. A. DeVito: Základy mezilidské komunikace, Praha, Grada, 2008.

7.T. Aven et al. Uncertainty in Risk Assessment: The Representation and Treatment of Uncertainties by Probabilistic and Non-Probabilistic Methods. John Wiley & Sons, 1sr Ed., Chichester, 2014

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5721106.html