Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Laserová technika 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12LT1 Z,ZK 3 2+1 česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Laserová technika 2 (12LTB2)
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Úvod do laserové techniky (12ULT)
Garant předmětu:
Václav Kubeček
Přednášející:
Václav Kubeček
Cvičící:
Michal Jelínek, Václav Kubeček
Předmět zajišťuje:
katedra fyzikální elektroniky
Anotace:

Otevřené rezonátory. Stabilita. Módy podélné a příčné. Prvky otevřených rezonátorů. Podmínka generace laseru. Gaussovský svazek jako aplikace základního příčného módu. ABCD metoda.Šíření optického záření rezonančním prostředím. Dvouhladinová aproximace, polarizace a inverze. Dispersní vlastnosti. Saturace. Koherentní a nekoherentní šíření impulsů. Optické solitony. Fotonové echo. Superradiace. Zesílená spontánní emise. Lasery bez rezonátoru

Požadavky:

12ULAT

Osnova přednášek:

1.Laserové oscilace a módy otevřeného rezonátoru

2.Rozložení intensity jednotlivých příčných módů OR. Gaussovský svazek jako aproximace základního příčného módu

3.Nalezení základního příčného módu pro dvouzrcadlový rezonátor

4.Stabilita otevřeného rezonátoru . Nestabilní rezonátory

5. Řešení otevřených rezonátorů maticovou metodou

6. Podélné módy

7.Poloklasická teorie šíření rezonačního záření dvouhladinovým prostředím

8. Šíření stacionární rovinné vlny v aktivním prostředí

9.Šíření optických impulsů v aktivním prostředí

10.Laser v aproximaci rychlostních rovnic

11.Rychlostní rovnice pro Q-spínaný laser

12.Koherentní šíření impulzu a zesílená spontánní emise

Osnova cvičení:

Jsou řešeny příklady vztahující se k obsahu jednotlivých přednášek-viz osnova přednášky.

Cíle studia:

Znalosti:

základních vlastností otevřených rezonátorú a interakce záření s látkou.

Schopnosti:

aplikace získaných znalostí na návrh a analýzu konkrétního laserového generátoru

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] V. Kubeček-materiály k přednášce Otevřené rezonátory http://people.fjfi.cvut.cz/kubecvac

[2] M. Vrbová,J. Šulc, „Interakce rezonančního záření s látkou“, skriptum FJFI ČVUT Praha, 2006

Doporučená literatura:

[3] B.E.A. Saleh a M.C. Teich, „Základy fotoniky“. Matfyzpress, Praha 1994

[4] M.Vrbová a kolektiv, Oborová encyklopedie „Lasery a moderní optika“, Prometheus, Praha 1994

Poznámka:

od 20/21 došlo k přehození obsahu LT1 a LT2

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11309205.html