Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Klinická dozimetrie pro techniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16KLDB ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Tereza Hanušová, Josef Novotný
Přednášející:
Tereza Hanušová, Josef Novotný, Tomáš Trojek
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Specifické požadavky na dozimetrii klinických svazků záření a na měření z radiačně hygienického hlediska, absolutní a relativní dozimetrie včetně přístrojového vybavení, přehled možných metod, dozimetrie in-vivo včetně přístrojového vybavení, její možnosti a omezení, optimalizace a snížení nežádoucích dávek při rentgenových vyšetřeních, stanovení dávek na základě znalosti aktivity aplikovaného radiofarmaka.

Požadavky:

Požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DETE.

Osnova přednášek:

1. Vymezení pojmu klinické dozimetrie, předmět klinické dozimetrie, vztah k ostatním vědním odvětvím, požadavky a

přesnost, zajištění jakosti, úloha lékařských fyziků.

2. Standardizace v klinické dozimetrii, koncepce měření absorbované dávky ve vodě pro fotonové a elektronové svazky.

3. Stanovení absorbované dávky v klinických podmínkách, stanovení energie svazků pro fotonové svazky a elektrony.

4. Dozimetrické vybavení pro relativní měření dávky ve vodním fantomu. Metody měření a vyhodnocení, přenos dat do plánovacího počítače.

5. Měření kV rtg záření: specifikace energie, měření polotloušťky, filtrace svazků, charakteristiky svazku, stanovení absorbované dávky, měření relativní distribuce dávky.

6. Simulátory a CT: definice objemů vztažených k plánování, funkce simulátoru, specifikace parametrů simulátoru, úloha CT scanerů, funkce CT, způsoby zobrazení na CT.

7. Brachyterapie: uzavřené radionuklidové zářiče, dozimetrie uzavřených zářičů, manuální a přístrojový afterloading, praktické aspekty stanovení absorbované dávky.

8. Radiobiologické modely v radioterapii: vztah čas-frakcionace-dávka, lineárně kvadratickým model, klinické aplikace.

9. Základy programu zabezpečování jakosti, součásti programu, standardy a normy pro zabezpečování jakosti v radioterapii, příručka zabezpečování jakosti, základní součásti programu.

10. Program zabezpečování jakosti terapeutických ozařovačů : radionuklidové, urychlovače, rtg, brachyterapeutické přístroje. Proces výběru a instalace přístroje, přejímací zkouška, zkoušky provozní stálosti a dlouhodobé stability.

11. Program zabezpečování jakosti simulátorů a CT.

12. Radiační bezpečnost a ochrana v radioterapii: legislativa, návrh výpočtu stínění, přejímka ozařovacích prostor, monitorování prostředí, osob, pacientů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Znalosti o požadavcích na dozimetrii klinických svazků záření a na měření z radiačně hygienického hlediska přehled možných metod a jejich použití v praxi.

Schopnosti:

Optimalizace a snížení nežádoucích dávek při rentgenových vyšetřeních a aplikacích s radiofarmaky.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] F.M. Khan, The Physics of Radiation Therapy, 2nd ed. Williams and Wilkins, Baltimore, MD. 1994

[2] J.R.Williams, D.I. Thwaites, Radiotherapy Physics in Practice.2nd. ed. Oxford Univesity Press, N.Y. 1994

Doporučená literatura:

[3] IAEA Techical Report Series No277: Absorbed Dose Determination in Photon and Electron Beams. An International Code of Practice. 2nd. ed. IAEA Vienna 1997

[4] IAEA Technical Report Series No381: The Use of Plane Parallel Ionization Chambers in High Energy Electron and Photon Beams. An Itarnational Code of Practice for Dosimetry. IAEA 1997

[5] IAEA Technical Report Series No398: Absorbed Dose Determination in External Beam Radiotherapy. An International Code of Practice for Dosimetry Based on Standards of Absorbed Dose to Water., IAEA Vienna 2000.

[6] ČSN ISO 9002: Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výrobě a uvádění do provozu.

[7] AAPM (AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS IN MEDICINE): Comprehensive QA for radiation oncology: Report of AAPM Radiation Therapy Committee Task Group No. 40. Med.Phys. 21 (April 1994), 581 - 618.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3195206.html