Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzika kovů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
11FKOV ZK 2 2P+0C
Garant předmětu:
Hanuš Seiner
Přednášející:
Hanuš Seiner
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Účelem přednášek je uvedení posluchačů do problematiky struktury kovových materiálů s důrazem na jejich strukturní poruchy a na vztah poruch a základních vlastností kovových materiálů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Kovová mřížka, uspořádané a neuspořádané systémy

2.bodové poruchy v kovech

3.difuze

4.dislokace v jednoduchých mřížkách a jejich pohyb

5.dislokace ve složených mřížkách

6.krátko- a dalekodosahové interakce dislokací

7.makroskopická plasticita kovů

8.nuklace a růst při fázových přeměnách

9.tuhnutí čistých kovů a binárních slitin

10.eutektické a peritektické přeměny

11.difuzní přeměny v pevné fázi

12.bezdifuzní fázové transformace

13.rekrystalizace a creep

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Smallman, R.E., Ngan, A.H.W.: Modern Physical Metallurgy, Elsevier, Boston-Amsterdam, 2014

[2] Lejček, P., Novák, P.: Fyzika kovů, elektronický učební text VŠCHT, 2018.

Doporučená literatura:

[3]. Kratochvíl, P, Lukáč, P., Sprušil, B.: Úvod do fyziky kovů I, SNTL, Praha 1984.

[4]. Gottstein, G.: Physical Foundations of Materials Science, Springer, Heidelberg, 2004.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6371606.html