Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminář k bakalářské práci

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
11BSEM Z 1 0P+2C
Garant předmětu:
Ladislav Kalvoda
Přednášející:
Radka Mika Havlíková, Ladislav Kalvoda
Cvičící:
Radka Mika Havlíková, Ladislav Kalvoda
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

V první části semináře jsou studentům předneseny obecné principy publikování a prezentování vědeckých prací a formální požadavky na bakalářské práce na fakultě. Druhá část semináře je pojata jako praktická příprava k obhajobě bakalářské práce. Studenti samostatně prezentují své dosavadní výsledky při práci na tématu bakalářské práce. Po každé prezentaci následuje diskuse o odborných otázkách i o možnostech zlepšení studentova vystoupení.

Požadavky:

Zápočet je udělen, jestliže student splní pravidla docházky na seminář a v rámci semináře vystoupí s prezentací

dosavadních výsledků získaných při přípravě své bakalářské práce.

Osnova přednášek:

1. Informace o průběhu vypracování bakalářské práce a státních závěrečných zkouškách.

2. Formální požadavky na vědeckou publikaci s důrazem na bakalářskou práci: struktura dokumentu, reference, citace, rovnice, obrázky, diagramy, tabulky.

3. Pravidla a rady pro prezentování vědeckých výsledků a tvorbu materiálů k prezentaci.

4. Softwarové nástroje pro tvorbu vědeckých dokumentů s důrazem na open-source.

5. Jednotlivá vystoupení studentů v rámci prezentace svých výsledků.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7712706.html