Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Principy aplikací ionizujícího záření

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16UAZB ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Ladislav Musílek
Přednášející:
Ladislav Musílek
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Historický vývoj aplikací, přehled interakce záření s látkou, zdroje záření, detektory a vyhodnocovací zařízení, vyhodnocování radionuklidových měření, využití průchodu a rozptylu svazků záření, vybrané radioanalytické metody, indikátorové metody, radionuklidové datování, další možnosti využití záření.

Požadavky:

Požaduje se absolvování 16URF1 a 16URF2.

Osnova přednášek:

1. Stručný přehled vývoje aplikací ionizujícího záření

2. Zdroje záření alfa, beta, gama a X

3. Zdroje neutronů - radionuklidové zdroje, neutronové generátory, jaderný reaktor

4. Detektory a vyhodnocovací zařízení

5. Kalibrační křivka a její vztah k chybám měření

6. Využití zeslabení svazků záření gama a X

7. Využití rozptylu fotonového záření

8. Průchod a zpětný rozptyl záření beta - tloušťky, povlaky, analýza binárních směsí

9. Využití svazků neutronů - radiografie, vlhkost

10. Aktivační analýza

11. Rentgenfluorescenční analýza

12. Indikátorové metody

13. Radionuklidové metody datování

14. Radiační technologie

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Široký přehled možností, které skýtá ionizující záření v technice, výzkumu a dalších oblastech lidské činnosti.

Schopnosti:

Zhodnocení metod, jejich výhod a nevýhod v různých aplikacích.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] L. Musílek: Využití ionizujícího záření ve výzkumu. Praha, vyd. ČVUT 1992.

Doporučená literatura:

[2] J. Thýn et al.: Analysis and Diagnostics of Industrial Processes by Radiotracers and Radioisotope Sealed Sources. Praha, Vyd. ČVUT 2000.

[3] A. Gosman - Č. Jech: Jaderné metody v chemickém výzkumu. Praha, Academia 1989.

[4] S. Rózsa: Nuclear Measurements in Industry. Budapest, Akadémiai Kiadó 1989

[5] E.M. Hussein: Handbook on radiation probing, gauging, imaging and analysis. Dordrecht, Kluwer 2003.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1886506.html