Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

katedra inženýrství pevných látek

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
11ANEL Analogová elektronika česky Z,ZK 4 4 Předmět je vypsán
11AND Aplikace neutronové difrakce česky ZK 2 2 Předmět je vypsán
D11ANDM Aplikace neutronové difrakce v materiálovém výzkumu Předmět je vypsán
11ARD Aplikace rentgenové difrakční analýzy
 
anglicky ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
11APLG Aplikace teorie grup ve FPL česky ZK 2 2 Předmět je vypsán
D11APLG Aplikace teorie grup ve fyzice pevných látek Předmět je vypsán
D11APS Atomistické počítačové simulace kvantových struktur Předmět je vypsán
11BPFI1 Bakalářská práce 1 Z 5 Předmět je vypsán
11BPIP1 Bakalářská práce 1 česky Z 5 0+5 Předmět je vypsán
11BPFI2 Bakalářská práce 2 Z 10 Předmět je vypsán
11BPIP2 Bakalářská práce 2 česky Z 10 0+10 Předmět je vypsán
11CHA Chemické aspekty pevných látek
Karel Knížek 
česky ZK 2 2 Předmět je vypsán
11CZF Cvičení z fyziky pevných látek Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
D11DAN Difrakční analýza mechanických napětí Předmět je vypsán
11DAN Difrakční analýza mechanických napětí česky ZK 2 2 Předmět je vypsán
11DAPL Difrakční analýza pevných látek ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
11DMSB Difrakční metody strukturní biologie česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
11DMSX Difrakční metody strukturní biologie Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
D11DMSB Difrakční metody strukturní biologie Předmět je vypsán
D11DZO Digitální zpracování obrazu
 
Předmět není vypsán
11DPIP1 Diplomová práce 1 česky Z 10 0+10 Předmět je vypsán
11DPIP2 Diplomová práce 2 česky Z 20 0+20 Předmět je vypsán
11EP Elektronické praktikum česky KZ 4 0+4 Předmět je vypsán
11ELEA Elektronika experimentálních aparatur česky Z,ZK 2 2 Předmět je vypsán
D00EMAT Experimentální metody v nauce o materiálu
 
Předmět není vypsán
11FDEL Fyzika dielektrik ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
D11DIEL Fyzika dielektrik Předmět je vypsán
11DIEL Fyzika dielektrik
 
česky ZK 3 2 Předmět není vypsán
11FKOV Fyzika kovů ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
11KOV Fyzika kovů česky ZK 3 2 Předmět je vypsán
11FKO1 Fyzika kovů 1 česky ZK 3 2 Předmět je vypsán
11FMGL Fyzika magnetických látek ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
11MAGN Fyzika magnetických látek
 
česky ZK 3 2 Předmět není vypsán
11FYPL Fyzika pevných látek česky Z,ZK 4 4+0 Předmět je vypsán
11FPL Fyzika pevných látek
 
česky ZK 4 4 Předmět není vypsán
11MAPL Fyzika pevných látek-aplikace a analytické metody Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
11POLO Fyzika polovodičů ZK 4 4P+0C Předmět je vypsán
11POL1 Fyzika polovodičů 1
 
česky ZK 6 4 Předmět není vypsán
11POL2 Fyzika polovodičů 2
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
D11FYPO Fyzika povrchů Předmět je vypsán
11FYPO1 Fyzika povrchů 1
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
11FYPO2 Fyzika povrchů 2 česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
11FPOR Fyzika povrchů a rozhraní ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
11FPPL Fázové přechody v PL česky ZK 2 2 Předmět je vypsán
D11FPPL Fázové přechody v pevných látkách ZK Předmět je vypsán
11GPL GNU Plot Z 2 2C Předmět je vypsán
11GNU GNU programování KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
D11IZP Interakce záření s polovodiči v technologii součástek a konstrukce detektorů
 
Předmět není vypsán
11KPS Konstrukce polovodičových součástek
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
11KFPL Kontinuum ve fyzice pevných látek ZK 3 2P+0C Předmět je vypsán
11KO Kovové oxidy česky ZK 2 2 ZK 2 2 Předmět je vypsán
D11KO Kovové oxidy Předmět je vypsán
11KPRA1 Kvantová praktika 1 KZ 4 4L Předmět je vypsán
11KVAP Kvantové počítání
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
D11KVAP Kvantové počítání
Ladislav Andrey 
česky Předmět je vypsán
11MAM Magnetické materiály česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
D11MAM Magnetické materiály Předmět je vypsán
11MIK Mikroprocesorová technika česky Z,ZK 4 4 Předmět je vypsán
11MEM Moderní experimentální metody
 
česky Z 5 0+5 Předmět není vypsán
11MEM1 Moderní experimentální metody
 
česky Z 5 5 Předmět není vypsán
11MMM Moderní měřicí metody
 
česky Z 4 4 Předmět není vypsán
11MONA Molekulární nanosystémy česky ZK 2 2 Předmět je vypsán
D11MONA Molekulární nanosystémy Předmět je vypsán
11MMPV Měřicí metody polovodičů
 
česky Z 2 2 Předmět není vypsán
11NAMA Nanomateriály - příprava a vlastnosti česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
D11NGA Neutronografická strukturální a texturní analýza Předmět je vypsán
11NMV Neutronografie v materiálovém výzkumu česky ZK 2 2 Předmět je vypsán
11PRAK Odborná praxe
 
česky Z 5 2t Předmět není vypsán
11OSAL Optická spektroskopie anorganických pevných látek česky ZK 2 2 Předmět je vypsán
D11OSAL Optická spektroskopie anorganických pevných látek Předmět je vypsán
11OPT Optické vlastnosti pevných látek
 
česky ZK 3 2 Předmět není vypsán
11OPTX Optické vlastnosti pevných látek ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
D11OPT Optické vlastnosti pevných látek Předmět je vypsán
D11PPP Pokročilé partie z kvantové teorie pevných látek Předmět je vypsán
D11PPPL Pokročilé partie z kvantové teorie pevných látek Předmět je vypsán
D11DETE Polovodičové detektory
 
česky Předmět není vypsán
11DETE Polovodičové detektory
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
11POR Povrchy a rozhraní
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
11SIPL Počítačové simulace kondenzovaných látek
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D11SIKL Počítačové simulace kondenzovaných látek Předmět je vypsán
11SIKL Počítačové simulace kondenzovaných látek česky ZK 4 2+2 ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
D11PASD Praktické aspekty bodových defektů ZK Předmět je vypsán
11PASD Praktické aspekty studia bodových defektů ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
11PMK1 Praktikum z makromolekulární krystalografie 1 česky KZ 4 0+4 Předmět je vypsán
11PMK2 Praktikum z makromolekulární krystalografie 2 česky KZ 4 0+4 Předmět je vypsán
11POSPL Praktikum z optické spektroskopie pevných látek KZ 4 0P+52C Předmět je vypsán
11PPOL Praktikum z polovodičů česky KZ 4 4 Předmět je vypsán
11PSPL Praktikum ze struktury pevných látek česky KZ 4 4 Předmět je vypsán
11PAO Principy a aplikace optických sensorů česky ZK 2 2 Předmět je vypsán
11RTSW Programování úloh v realném čase česky Z 3 2 Předmět je vypsán
D11PCH Příprava a charakterizace kvantových struktur Předmět je vypsán
D11RDT Rentgenové difrakční metody studia pevných látek ZK Předmět je vypsán
D11RDS Rentgenové difrakční studium reálné struktury pevné látky
 
Předmět není vypsán
11RSPL Rezonační spektroskopie pevných látek česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
11RPIP1 Rešeršní práce 1
 
česky Z 5 5 Předmět není vypsán
11RPIP2 Rešeršní práce 2
 
česky Z 10 10 Předmět není vypsán
11SMX1 Seminář 1
 
česky Z 3 2 Předmět není vypsán
11SMI1 Seminář 1
 
česky Z 3 0+2 Předmět není vypsán
11SEM1 Seminář 1
 
česky Z 3 2 Předmět není vypsán
11SMX2 Seminář 2
 
česky Z 3 2 Předmět není vypsán
11SMI2 Seminář 2
 
česky Z 3 0+2 Předmět není vypsán
11SEM2 Seminář 2
 
česky Z 3 2 Předmět není vypsán
11SEM3 Seminář 3
 
česky Z 2 2 Předmět není vypsán
11SMX3 Seminář 3
 
česky Z 3 2 Předmět není vypsán
11SMI3 Seminář 3
 
česky Z 3 0+2 Předmět není vypsán
11SEM4 Seminář 4
 
česky Z 2 2 Předmět není vypsán
11SMX4 Seminář 4
 
česky Z 3 2 Předmět není vypsán
11SMI4 Seminář 4
 
česky Z 3 0+2 Předmět není vypsán
11SMEX1 Seminář a exkurze 1 Z 4 2P+2S Předmět je vypsán
11SMXA1 Seminář a exkurze 1
 
Z 4 2P+2S Předmět není vypsán
11SMEX2 Seminář a exkurze 2 Z 4 2P+2S Předmět je vypsán
11SMXA2 Seminář a exkurze 2
 
Z 4 2P+2S Předmět není vypsán
11SMXA3 Seminář a exkurze 3
 
Z 4 2P+2S Předmět není vypsán
11SMEX3 Seminář a exkurze 3 Z 4 2P+2S Předmět je vypsán
11SMXA4 Seminář a exkurze 4
 
Z 4 2P+2S Předmět není vypsán
11SMEX4 Seminář a exkurze 4 Z 4 2P+2S Předmět je vypsán
11SFIPL Seminář fyzikálního inženýrství pevných látek česky Předmět je vypsán
11BSEM Seminář k bakalářské práci Z 1 0P+2C Předmět je vypsán
00BSEM Seminář k bakalářské práci Předmět není vypsán
11SPS Seminář počítačových simulací Z 2 2C Předmět je vypsán
11STPL Seminář teorie pevných látek česky KZ 2 0+2 Předmět je vypsán
11SEM Skenovací elektronová mikroskopie a metody mikrosvazkové analýzy česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
11SMAM Smart materiály a jejich využití česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
D11SMAM Smart materiály a jejich využití Předmět je vypsán
D11SMAT Speciální polovodičové materiály a součástky
 
Předmět není vypsán
11SMAT Speciální polovodičové materiály a součástky
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
D11SPL Stavba pevných látek Předmět je vypsán
11SFBM Struktura a funkce biologických molekul česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
11SFBMN Struktura a funkce biologických molekul Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
11SPL Struktura pevných látek Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
11SPLA Struktura pevných látek Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
11SPL1 Struktura pevných látek 1 česky ZK 3 2 Předmět je vypsán
11SPL2 Struktura pevných látek 2 česky ZK 3 2 Předmět je vypsán
D11SAM Strukturní analýza monokrystalů
 
Předmět není vypsán
11SUPR Supravodivost a fyzika nízkých teplot
Zdeněk Janů, Martin Ledinský 
česky ZK 4 4 Předmět je vypsán
11TVOS Technologie vysokofrekvenčních optoel. souč.
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
D11TVOS Technologie vysokofrekvenčních optoelektronických součástek
 
Předmět není vypsán
D11TV Tenké vrstvy
 
Předmět není vypsán
11PCPC Teorie a konstrukce fotovoltaických článků česky ZK 2 2 Předmět je vypsán
11SST Teorie pevných látek anglicky ZK 6 4+0 Předmět je vypsán
D11TPL Teorie pevných látek Předmět je vypsán
11TPL1 Teorie pevných látek 1 česky ZK 6 4+0 Předmět je vypsán
11TPLA1 Teorie pevných látek 1
 
ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
11TPLQ1 Teorie pevných látek 1 ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
11TPL2 Teorie pevných látek 2 česky ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
11TPLQ2 Teorie pevných látek 2 Z,ZK 4 26P+26C Předmět je vypsán
11TPLA2 Teorie pevných látek 2
 
ZK 3 2P+2C Předmět není vypsán
D11VDYM Vnitřní dynamika materiálů Předmět je vypsán
11VDM Vnitřní dynamika materiálů česky ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
11VDYM Vnitřní dynamika materiálů
 
česky ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
11VPS Vybrané partie ze struktury pevných látek
 
česky Z,ZK 2 1+1 Předmět není vypsán
11VPSX Vybrané partie ze struktury pevných látek Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
11VUIP1 Výzkumný úkol 1 česky Z 6 0+6 Předmět je vypsán
11VUIP2 Výzkumný úkol 2 česky KZ 8 0+8 Předmět je vypsán
11ZFKL Základy fyziky kondenzovaných látek
 
česky ZK 4 4 Předmět je vypsán
11ZFKL1 Základy fyziky kondenzovaných látek 1 česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
11ZFKL2 Základy fyziky kondenzovaných látek 2 česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
11ZFPL Základy fyziky pevných látek česky KZ 2 26P+0C Předmět je vypsán
11ZFPLA Základy fyziky pevných látek ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
11ZSKL Základy počítačových simulací kondenzovaných látek KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
11CFPL Úvod do chemie a fyziky polymerních látek česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
11UFPLN Úvod do fyziky pevných látek česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
11UFPL Úvod do fyziky pevných látek
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
11UVOD Úvod do zaměření
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra14111.html