Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do pokročilých algoritmů 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18UIA1 Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Vladimír Jarý
Cvičící:
Vladimír Jarý
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět se zabývá vybranými algoritmy umělé inteligence a jejich aplikací v reálném prostředí.

Požadavky:

18ZALG, 18PRC1

Osnova přednášek:

1. Opakování základních algoritmů probraných v rámci předmětu ZALG

2. Úvod do umělé inteligence a robotiky

3. Základní grafové algoritmy

4. Pokročilé grafové algoritmy

5. Heuristiky

6. Vybrané algoritmy teorie her

Osnova cvičení:

1. Rekapitulace netriviálních partii jazyka C

2. Úvod do programování jednočipových počítačů

3. Základní grafové algoritmy

4. Pokročilé grafové algoritmy

5. Senzory

6. Ovládání jednoduchého robota

Cíle studia:

Studenti se seznámí s pokročilejšími algoritmy z oblasti teorie grafů a umělé inteligence. Tyto algoritmy se naučí aplikovat při konstrukci automatických zařízení.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Vladimír Mařík, Olga Štěpánková, Jiří Lažanský: Umělá inteligence 1-5, Academia

Doporučená literatura:

[2] Zelinka Ivan: Umělá inteligence v problémech globální optimalizace BEN - technická literatura, 2002, ISBN 80-7300-069-5

[3] Plšek Bořivoj: Umělá inteligence v modelování a řízení BEN - technická literatura, 1996, ISBN 80-901984-4-9

[4] Zelinka Ivan: Umělá inteligence - hrozba nebo naděje? BEN - technická literatura, 2003, ISBN 80-7300-068-7

[5] Hammer Miloš: Metody umělé inteligence v diagnostice elektrických spojů, BEN - technická literatura, 2009, ISBN 978-80-7300-231-2

[6] M. Virius: Programování v C++

Poznámka:
Další informace:
http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~jaryvlad/vyuka/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2916906.html