Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzikální metody v archeologii a dějinách umění

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D16FMA ZK
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Cíle předmětu:

Studenti tak získají hluboký pohled do rychle se rozvíjejícího oboru aplikací fyzikálních metod, jehož cílem je současně poskytnout jim vědomí, že fyzikální obory jsou součástí celkového kulturního a vědeckého bohatství lidstva a jsou s ním úzce provázány, takže přírodní a humanitní vědy nemohou být chápány jako oddělené množiny.

Obsahové zaměření:

V rámci tohoto předmětu je věnována pozornost fyzikálním metodám, zejména metodám využívajícím ionizující záření, při výzkumu kulturního dědictví lidstva. Tyto metody jsou zasazeny do širšího kontextu metod studia památek s důrazem na mezioborové vazby a spolupráce.

Základní témata:

Po celkovém přehledu archeometrie jako nového vědního oboru se věnují jednotlivé přednášky různým metodám a jejich aplikacím na výzkum památek od prehistorického světa po současnost. Jsou při tom pokryty jak metody datování (radiouhlík, TL, OSL, ESR, dendrochronologie a další), tak i analytické metody (INAA, XRF, PIXE, ICP-MS a další), radiografie, zmínka je učiněna i o využití velkých dávek záření pro ochrany památek.

Požadavky:

Další požadavky na studenta:

Vstupní požadavek: znalost problematiky jaderné a radiační fyziky v rozsahu předmětu Jaderná a radiační fyzika 1, 2 v bakalářském studiu oboru Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření.

Osnova přednášek:

Základní témata:

Po celkovém přehledu archeometrie jako nového vědního oboru se věnují jednotlivé přednášky různým metodám a jejich aplikacím na výzkum památek od prehistorického světa po současnost. Jsou při tom pokryty jak metody datování (radiouhlík, TL, OSL, ESR, dendrochronologie a další), tak i analytické metody (INAA, XRF, PIXE, ICP-MS a další), radiografie, zmínka je učiněna i o využití velkých dávek záření pro ochrany památek.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle předmětu:

Studenti tak získají hluboký pohled do rychle se rozvíjejícího oboru aplikací fyzikálních metod, jehož cílem je současně poskytnout jim vědomí, že fyzikální obory jsou součástí celkového kulturního a vědeckého bohatství lidstva a jsou s ním úzce provázány, takže přírodní a humanitní vědy nemohou být chápány jako oddělené množiny.

Studijní materiály:

Základní:

1.Radiation in Art and Archeology (D.C. Creagh and D.A. Bradley ? Eds.). Amsterdam, Elsevier 2000.

Doporučená:

2.Handbook of Archaeological Sciences (D.R. Brothwell and A.M. Pollard ? Eds.). Chichester, Wiley 2001.

3.Physics Methods in Archaeometry (M. Martini, M. Milazzo and M. Piacentini ? Eds.). Amsterdam, IOS Press 2004.

4.M. Walker: Quaternary Dating Methods. Chichester, Wiley 2005.

5.Physical Techniques in the Study of Art, Archaeology and Cultural Heritage (D.A. Bradley and D.C. Creagh ? Eds.). Vol. 1, 2., Amsterdam, Elsevier 2006, 2007.

6.Pollard, A.M. et al.: Analytical Chemistry in Archaeology, Cambridge, Cambridge University Press 2011.

7.Publikace v odborných časopisech, zejména Archaeometry, podle doporučení přednášejícího.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4578806.html